జనవరి

భాగవత యజ్ఞము

భాగవత యజ్ఞము

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 1

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 1

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 2

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 2

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 3

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 3

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 4

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 4

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 5

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 5

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 6

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 6

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 8

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 8

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 9

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 9

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 9

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 9

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 10

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 10

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 11

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 11

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 12

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 12

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 13

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 13

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 14

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 14

020103 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 15

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ 15

040998 లలితా సహస్రనామం 1

లలితా సహస్రనామం 1

040998 లలితా సహస్రనామం 2

లలితా సహస్రనామం 2

040998 లలితా సహస్రనామం 3

లలితా సహస్రనామం 3

040998 లలితా సహస్రనామం 4

లలితా సహస్రనామం 4

040998 లలితా సహస్రనామం 5

లలితా సహస్రనామం 5

2003 మనో భుధ్ధి చిత్తాహంకారం

మనో భుధ్ధి చిత్తాహంకారం

040104 షిరిడీ

షిరిడీ

040104 శ్రీరామ సహ్యాద్రి గాయత్రి

శ్రీరామ సహ్యాద్రి గాయత్రి

ఫిబ్రవరి

040203 నాటు కోసుకో

నాటు కోసుకో

050203 ఓంకారం

ఓంకారం

రామ కృష్ణ పీఠము

రామ కృష్ణ పీఠము

230203 సప్త కిరణములు

సప్త కిరణములు

030203 టైం మేనేజ్మెంట్

టైం మేనేజ్మెంట్

మార్చి

190303 అర్చన

అర్చన

120303 రమణ మహర్షి సాధన

రమణ మహర్షి సాధన

170303 సాయి చరిత్ర

సాయి చరిత్ర

180303 వేదమాత దేవ మాత సంజీవిని

వేదమాత దేవ మాత సంజీవిని

110303 యోగము

యోగము

ఏప్రిల్

130403 జిల్లెల్లమూడి అమ్మ

జిల్లెల్లమూడి అమ్మ

160403 పూర్ణిమా ధ్యానం

పూర్ణిమా ధ్యానం

160403 పూర్ణిమా వారసత్వము

పూర్ణిమా వారసత్వము

మే

140503 తిరుపతి ధ్యానము

తిరుపతి ధ్యానము

140503 తిరుపతి

తిరుపతి

జూన్

140603 - 1030pm అమృత దీక్ష

అమృత దీక్ష

150603 అమృత దీక్ష

అమృత దీక్ష

జూలై

280703 ఓంకార సాధన

స్నేహ వందన ఓంకార సాధన

ఆగష్టు

300803 గురు ప్రణాళిక దీక్ష

గురు ప్రణాళిక దీక్ష

290803 ఎక్స్టర్నలైజేషన్ ఆఫ్ హైరార్కి

ఈ నాటి విద్యా విధానములో మనస్సును ఎలా అదుపుచేసుకోవాలి, మనస్సును ఎలా అధిగమించాలి అనేది నేర్పబడుటలేదు. మనస్సును ఉపయోగించుకుని డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి అని మాత్రమే నేర్పిస్తున్నాము. మనస్సును అదుపులో ఉంచుకోవటము, అధిగమించటము నేర్పనంతవరకు ఈ సమాజమును, మనుష్యులను ఎంతమంది గురువులు వచ్చినా, ఎన్ని అవతారాలు వచ్చినా పార్చలేవు అనేదే గురువుల ఆవేదన.

180803 ఎక్స్టర్నలైజేషన్ ఆఫ్ హైరార్కి

సంకల్పము శ్వాస జ్ఞానము ఇవి అధ్యాత్మిక విద్య యొక్క సోపానములు. విద్య అనేది ఆచరణాత్మకముగా లేకపోతే ఉన్నా ఒక్కటే లేకున్నా ఒక్కటే.

180803 ఎక్స్టర్నలైజేషన్ ఆఫ్ హైరార్కి

గయాన్ త్రాయతి ఇతి గాయత్రి - గాయత్రీ మంత్రము ప్రాణ శక్తిని గురుంచి చెప్తోంది అని అర్ధం చేసుకోండి. పరమ పూజ్య గురుదేవులు ఇన్ని పుస్తకాలు పనీ పాటు లేక కాదు రాసినది అనే కనీస జ్ఞానమును మీరు కలిగి ఉంటె ఆయన రాసిన పుస్తకాలను మీరు చదవండి, అందరితో చదివించండి.

170803 ఎక్స్టర్నలైజేషన్ ఆఫ్ హైరార్కి

నాటుకోవటం నేర్చుకోండి, మీ సమయాన్ని మీ వనరుల్ని మీ ప్రతిభని నాటుకోండి. దానము అనే మాటకి ఈ కాలములో విలువ లేకుండా పోయింది. మనము గురువుల పనిని చెయ్యటము మొదలుపెడితే మన వెనకాల ఆ గురువు యొక్క శక్తి పని చేస్తుంది.

170803 ఎక్స్టర్నలైజేషన్ ఆఫ్ హైరార్కి

కలిసి భోజనము చేస్తే మీకు మహాలక్ష్మీ అనుగ్రహము కలుగుతుంది, అందుకని ప్రతి రోజూ కుటూంఅములోని వారంతా కలిసి భోజనము చెయ్యండి, ఆహారమును తీసుకునే టప్పుడూ భగవద్గీత 15వ అధ్యాయము తప్పక చదవండి, లేదా వినండి. భోజనము చేసేటప్పుడు ఎలాంటి మానసిక స్ధితి ఉండాలో తెలియకపోవటమువలనే నేటి మానవజాతి ఇన్ని రోగాలబారిన పడుతోంది.

సెప్టెంబర్

010903 హైరార్కి

హైరార్కి

30112003 సహస్రకుండీయయజ్ఞము గుంటూరు - ఓం సాయి వేంకటేశ శ్రీ రాం ఓం దీక్ష

దీక్ష - ఓం సాయి వేంకటేశ శ్రీ రాం ఓం దీక్ష . తిరుపతి కొండ, హిమాలయా పర్వతములు అఖండ గురుసత్త పై ధ్యాన దీక్షను అందించారు. ఒక రమణ మహర్షి అరుణాచలము కొండ తన తండ్రి, పరమ పూజ్య గురుదేవులు హిమాలయాలను తన తండ్రి అన్నారు. మనము ఆంధ్రులము మన తండ్రి తిరుమల కొండలు. అఖండ గురుసత్త పై చక్ర ధ్యానము చెప్పారు.

30112003 సహస్రకుండీయ యజ్ఞము గుంటూరు - ఓం సాయి వేంకటేశ శ్రీ రాం ఓం దీక్ష -2

ఓం సాయి వేంకటేశ శ్రీ రాం ఓం దీక్ష తీసుకొనుట అనగా పంచాగ్నివిద్య దీక్ష. ఇది 5 దళములు అనగా హృదయ క్షేత్రమును జాగృతము చేస్తుంది. మహాకాల చక్రవర్తి యంత్రాన్ని రోజూ దర్శించండి.

అక్టోబరు

061003 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ వర్ణము

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ వర్ణము

071003 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

171003 హైరార్కి

హైరార్కి

071003 మనో బుద్ధి చిత్త అహంకారము

మనో బుద్ధి చిత్త అహంకారము

081003 శ్రధ్ధ విశ్వాసము

శ్రధ్ధ విశ్వాసము

నవంబరు

101103 కాకివాయి దీక్షాపర్వము

కాకివాయి దీక్షాపర్వము

డిసెంబర్

091203 సహ్యాద్రి రూల్స్

సహ్యాద్రి రూల్స్

091203 సహ్యాద్రి సంస్కారములు

సహ్యాద్రి సంస్కారములు

101203 సహ్యాద్రి ప్రాణవిద్య

సహ్యాద్రి ప్రాణవిద్య

051203 వసంత పంచమి

వసంత పంచమి