జనవరి

010198 గురుసత్తా కాకివాయి

గురువుల మార్గములో మనము నడవదలుచుకున్నపుడు మౌనమే శరణ్యము. శ్వాస ని సవరించుకుని ద్వాదశ రాశులలో వున్న మాలిన్యాలను తొలగించుకోవాలి. ఈ శ్వాస ఆ గురువు యొక్క రెండు పాదాలు, గురుపాదుకాస్తవము భరతుడు రాముడి పాదుకలు పూజించినప్పటి నుంచి మొదలయింది. నా యొక్క ఉపిరి నీ పని చేయడానికి మాత్రమే వున్నది అనేటటువంటి భావన వుండాలి

02011998 సూర్యోపాసన

సూర్యుడి యొక్క దివ్యత్వం మనలో ప్రవేశించడంవల్ల మనము బ్రతికి ఉన్నాము. దాన్ని దర్శించడం, ప్రతి వాళ్ళలో అది చూసేటటువంటి శక్తిని ఇచ్చేదే సంధ్యావందన ప్రక్రియ. మనము ఏ పేరుతో పిలిచినా పలికేది సూర్యుని యొక్క శక్తే. ఆ సూర్యుని యొక్క మూడు లెవల్స్ మీరు పట్టుకోవాలి అది దత్తాత్రేయుడి యొక్క శక్తి

01011998 గురుసత్తా పూజా విధానము - కాకివాయి

గురునామ స్మరణ చెయ్యటమువల్ల భుక్తి ముక్తి రెండూ కలుగుతాయి, ఆ గురువు యొక్క అభయ వరదాన ముద్రలను మానసికంగా దర్శించాలి, ఆ అనుభవము ఆ శాంత మూర్తి ని మీరు దర్శించి అదే శాంత స్ధితి మీకు కలగాలి. ఆ భావన చాలా ముఖ్యము.

14011998 కార్యవర్గ సమావేశము

ఏదన్నా ఒక మంచి పాట వింటే లయ బధ్ధంగా మీరు శరీరాన్ని కదిలిస్తే దాని ప్రభావము మీ సూక్ష్మ శరీరము మీద పడుతుంది. సర్వ సమర్ధుడు, సర్వ వ్యాపకుడూ, సర్వాంతర్యామి గురువు వద్దకు వెళ్ళి ఏమి అడగాలో తెలియని నీచ స్ధితిలో భారతీయులు ఉండటము దుర్భాగ్యము. మీ భావాలను సరిచేసుకోండి.

కాకివాయి ఆశ్రమము ఆరతి పాట

కాకివాయి ఆశ్రమము ఆరతి పాట

అనుగ్రహ మాలా మంత్ర దీక్ష - మాష్టర్ అర్. కె

శ్రీ మహా యోగేశ్వరీ దేవి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు చేసే మంత్రము అనుగ్రహ మాలా మంత్రము. ఓం శ్రీ రామ శర్మ ఆచార్య సద్గురు పాదుకాభ్యాం నమ: అను గురు మంత్రదీక్ష మరియు అనుగ్రహమాలా మంత్ర దీక్ష.

ద్వాదశరాశి మహాకాల యజ్ఞము

ద్వాదశరాశి మహాకాల యజ్ఞము యొక్క విధి విధానము, పూర్తి యజ్ఞ క్రమము.

అనుగ్రహ మాలా మంత్ర దీక్ష - కాకివాయి ఆశ్రమము

సూర్య కిరణాలను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో గాయత్రీ మంత్రము నేర్పుతుంది, విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు ఈ మంత్రాన్ని అత్యధ్భుతంగా ఉపయోగించుకున్నారు. ఈ మధ్య కాలములో దయానంద సరస్వతి, పండిత శ్రీ రామ శర్మ ఆచార్య గురుదేవులు ఈ మంత్రాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు, మనము కూడా ఆ స్థాయి చేరే విధముగా మంత్ర సాధన చెయ్యాలి.

అంతర్ యాత్ర ధ్యానము

గాయత్రీ మంత్రము దివ్య దృష్టిని ఇస్తుంది, షోడశీ మంత్రము దివ శ్రవణాన్ని ఇస్తుంది. మనలో ఉన్న మౌనాన్ని పట్టుకోవటానికే ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనలన్నీ ఉపయోగపడతాయి.

గురు స్థాపన అంతర్ముఖ యాత్ర -1

గురువు యొక్క దివ్య మంగళ స్వరూపము హృదయములో ప్రతిష్ఠించుకునే విధానము వివరణ మరియు సాధన 1

గురు స్థాపన అంతర్ముఖ యాత్ర - 2

గురువు యొక్క దివ్య మంగళ స్వరూపము హృదయములో ప్రతిష్ఠించుకునే విధానము వివరణ మరియు సాధన 2

మహాకాల చక్రవర్తీ యంత్ర దీక్ష

హిమాలయాలలో నుండి వస్తున్న కొన్ని కొత్త శక్తిధారలకు అనుగుణముగా శ్రీ యంత్రాన్ని మార్చి మహాకాల చక్రవర్తీ యంత్రమును చేసాను, దానికి ప్రేరణ సనత్కుమారులు నలుగురు. మళ్ళీ భారతదేశానికి శ్రీ తత్వాన్ని తీసుకొని రావటానికి శ్రీ మహాకల చక్రవర్తీ యంత్రముగా మార్పుచెయ్యవలసి వచ్చింది. శ్రీరాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవాలి, ఈ యంత్రము మీ చక్రములలో తిరుగుతూ ఉండే చక్రము. సూర్యుడు, చంద్రుడూ అగ్ని అనే ఈ మూడు శక్తులు ప్రకృతిలో ఎప్పుడూ నిత్య నూతనంగా ఉంటాయి. గాయత్రీ మంత్రము సూర్యుడితో సంబంధాన్ని బలంగా చేస్తుంది. షోడశీ మంత్రము చంద్రుడితోను, హ్రీం శ్రీం క్లీం బీజాక్షరాలు అగ్నితోనూ సంబంధము ఏర్పరుచుతాయి.

ఫిబ్రవరి

250298 చక్రధ్యానము

ఆ యోగమాయా శక్తి పంచభూతాలు పంచాతత్వాలు రూపం లో మనల్ని ఆవరించుకొని వుంటుంది. ఆ యోగ శక్తి యొక్క జాగరణ కొరకు ఈ సాధన చేస్తున్నాము. ఆ యోగమాయ యొక్క అభయాన్ని స్వీకరించండి. ఆమె యొక్క చరణాల యొక్క పిల్లలము మనము అనేటటువంటి భావన తెచ్చుకోండి. మణిపూరక చక్రం నుంచి ఆజ్ఞ వరకు వున్నఒకొక్క దళము యొక్క ధ్యానము

మార్చి

300398 రామనామ ధ్యానము

As above so below అనే ఒక్క సిద్ధాంతము గుర్తుపెట్తుకుంటే మీరు ఆ వాక్శక్తిమీద మీరు ధ్యానాన్ని పెట్టండి. రామ అని మనము ఉచ్చారించటముతో వాక్శక్తిని మీరు కొలవగలిగితే మీరు ఆకాశాన్ని కొలవగలరు. అంత శక్తిన నామ జపముతో సాధించవచ్చు. రామో విగహవాన్ ధర్మ:

ఋషి ప్రణాళికా అవతరణ కూటమి సాధనా శిబిరము -1

ఐనిస్టీన్ 40 సంవత్సరముల వయస్సునుండి 80 సంవత్సరముల వరకు బైబిల్ మీద పని చేసాడు, కానీ ఆ 40 సంవత్సరములలో ఆయన చేసిన పని బయటికి రానివ్వలేదు . ఆయన ఏమి చెప్పాడు? సూర్యుని యొక్క కిరణాలను పట్టుకుంటె మీరు సమస్త జ్ఞానాన్ని పట్టుకోగలరు.

ఋషి ప్రణాళికా అవతరణ కూటమి సాధనా శిబిరము -2

సంగతీకరణము, దేవ పూజనము ఈ రెండిటిని అర్ధము చేసుకుంటే కానీ మీరు యజ్ఞము నిర్వహించేందుకు అర్హత పొందలేరు. ఋషులు అందించిన జ్ఞాన సంపదను తిరిగి పునరుధ్ధరించటానికి ధనము మంచివారి చేతిలోకి రావటము అవసరము, అసుర వృత్తి కలిగిన వారినుండి మంచివారి వద్దకు ధనము వస్తే దేశ పురోభివృధ్ధికి ఉపయోగపడుతుంది.

ఋషి ప్రణాళికా అవతరణ కూటమి సాధనా శిబిరము -3

జ్ఞాన సముపార్జన సాధన చాలా అవసరము. గయత్రీ కామధేనువు, కల్పవృక్షము అనేది అర్ధం కావాలి అంటే ముందు మీరు సాధకులుగా మారాలి.

ఋషి ప్రణాళికా అవతరణ కూటమి సాధనా శిబిరము -4

మన శరీరములోని జ్యోతి యొక్క నియమాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది, జ్యోతి శాస్త్రము మనకు చెప్తుంది. పెళ్ళీళ్ళూ ఎప్పుడూ అవుతాయి, పిల్లలు, ఉద్యొగము గురుంచికాదు, ఆత్మ యొక్క స్ధితిని తెలుపుతుంది. బూధేవి మూలాధారము, శ్రీదేవి సహస్రార చక్రముయందు ఉంటుంది. 120 శ్వాసలలో మీరు మీ పరిణామ క్రమాన్ని పూర్తి చేసుకోగలిగే విద్యని అర్ధం చేసుకోండి. భౌతిక జగత్తులో మనము లేవటానికి ఒక ప్రత్యేక సూర్యకిరణము పని చేస్తుంది, ఖనిజము నుండి వృక్షజగత్తులోకి వెళ్ళటానికి ఒక కిరణము, జంతుజగత్తునుండి మానవ జగత్తుకి మారటానికి ఒక కిరణము ఉపయోగపడూతుంది, అలానే మాన ఆత్మని జాగృతము చేసేందుకు కూడా ఒకసూర్యకిరణము పని చేస్తుంది. సాధన ద్వారా ఆ కిరణాన్ని పట్టుకోవాలి.

ఏప్రిల్

010498 ఋషి ప్రణాళికా అవతరణ కూటమి

కాలం యొక్క వేగాన్ని పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. ప్రపంచం అంతే ఒక స్పీడ్ తో ముందుకు వెళ్తే మనము దానికంటే తక్కువ స్పీడ్ లో ఉంటే మనము వెనక పడ్డట్టే. కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటము అంటే మూందు ప్రతి ముఖ్యమైన పని తక్షణమే చెయ్యాలి. భగవంతుడు సత్య సంకల్పుడు. ఆయనకి ఆ పని తక్షణమే జరగాలి అనే సంకల్పము ఉన్నది. కొన్ని సంవత్సరాలు మీరు అలా చేస్తే మీకు వచ్చిన ప్రతి ఆలోచనా తక్షణం రూపు దాలుస్తుంది. ధర్మము ఆలోచనలు రూపు ఎలా దాల్చాలో చెప్తుంది. ఋషులు మీ జీవితాలలో ఉండాలంటే మీరు అనసూయా స్ధితికి వెళ్ళితీరాలి, అసూయ లేని స్ధితికి వెళ్ళాలి.

010498 ఋషి ప్రణాళికా అవతరణ కూటమి

" మనము కాలాన్ని మార్చుకోవచ్చు.కాలం యొక్క వేగం పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. ధర్మము ఆలోచనలు ఎలా మార్చుకోవాలి అనేది చెప్తుంది. టైం యీస్ మనీ. ఎప్పుడు చేయవలసిన పని అప్పుడు చేయాలి. ధర్మము శాశ్వతమైనటు వంటిది అయినప్పటికీ అది నిత్యనూతనమైనది."

020498 ఋషి ప్రణాళికా అవతరణ కూటమి

యజ్ఞము అనేది చేసేది కాదు జరిగేది. మనము ఏం చేసాము అనేదే ధర్మం చూస్తుంది తప్ప నువ్వు ఏం కోరుకుంటునావో ధర్మం చూడదు. నువ్వు ఎంత కర్మ చేస్తావో అంత నీకు లభిస్తుంది. ఏ ధర్మానికి ఏ కర్మ చేస్తునమో దానికి తగ్గిన లాభం వస్తుంది.

030498 సీక్రేట్ డాక్ట్రీన్

కాల చక్రాన్ని అవగాహన చేసుకుంటే ఏ జ్ఞానము కావాలంటే ఆ జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు. మనము కాలాన్ని మన శరీరములో శ్వాస ద్వారా తెలుసుకుంటాము. 21,600 సార్లు శ్వాస పీల్చటము ఎలా జరుగుతోంది, ఏ చక్రములో శ్వాస ఎంతసేపు ఉంటోంది అనేది మీరు తెలుసుకొవటానికి భగవద్గీతలోని ఒక శ్లోకములో వివరణ ఉంటుంది " సుఘోష మణిపుష్పకౌ".

050498 శ్రీ రామ నవమి

సూర్య చంద్ర అగ్ని విద్యలు అర్ధము అవుతే సమస్త ధర్మాలు అర్ధము అవుతాయి, ధర్మము ఒకటే కానీ భౌగోళిక పరిస్ధితులను బట్టి వేరు వేరు ధర్మాలు ఏర్పడ్డాయి.

120498 కాలమును ఉపయోగించటం

మొత్తం హ్యుమానిటీ ౩ జగత్తులో జీవిస్తూ వుంటుంది జాగృత, స్వప్న, సుషుప్థ . కాలము అనేది మనకి జాగ్రుతావస్థ లోనే వుంటుంది . స్వప్నా వస్థలో కాలము వుంది కానీ దాని స్కేల్ వేరు . భౌతిక జగత్తులో వున్న కాలము మాత్రము మనుషుల అందరిలో వున్నది.కాలము దాన్ని యొక్క ధర్మాలు తెలుసుకోవాలి.

240498 శ్రీ కళానిధి ట్రస్ట్

అమావాస్య, పౌర్ణమికి మధ్య వుండే ఒకొక్క కోణాన్ని కళలు అంటాము. ఈ కళలన్నిటి లోను ముఖ్యమైనటువంటి కళ శ్రీం, శ్రీం అనేటటువంటి 15కళలు ఆ చంద్రుడి యొక్క 16 కళల యొక్క నిధి అదే శ్రీకళ్ళానిధి. ఔషదుల్లలో రసాని ప్రోదీకరించి ఆ ఔషదుల్లలో రోగనివారణ శక్తిని ఆ చంద్రుడు ఇస్తున్నాడు. మనము మర్చిపోయినటువంటి చంద్ర విజ్ఞాని తిరిగి తెచ్చుకుందాము

250498 దత్త విగ్రహ ప్రతిష్ట

యుగసంధి అనేది ప్రకృతిలోని ఒక్క ధర్మము. విశ్వము అంతటి యొక్క అజ్ఞాన్నాని పోగోట్టేటటువంటి జ్ఞాన జ్యోతి ఈ యుగసంధి కాలలం లో వెలుగుతూ వుంటుంది. ఈ దేహమే దేవాలయము. మీరు ఋషులలో ఏ గొప్పతనాని అయితే చూస్తున్నారో ఆ గొప్పతనాని ఈ శరీరం ద్వారానే ప్రకటించుకోవచ్చు

250498 సిద్ధి రాజు వార్షికోత్సవము

షిరిడి సాయి జీవిత చరిత్ర చదువుతే మనకు అక్బరు గురుంచిన విశేషమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. భారత దేశము ముస్లింల పాలనలో ఉన్నప్పుడు ముకుంద బ్రహ్మచారి మహా యీగి 350 సంవత్సరాల పైన వయస్సు ఉన్న ఒక మహా యోగి భారతదేసములో మరి ఏ ఇతర మతాల రాజ్యము ఉండకూడదని ప్రయత్నము చేసాడు, అతనే షిరిడి సాయి యూక అనుగ్రహముతో అక్బరుగా జన్మ ఎత్తాల్సి వచ్చింది. గురువుల జీవిత చరిత్రలు సరిగ్గా చదవటము నేర్చుకోండి.

మే

070598 ప్రేమ ధ్యానము

పరస్పరం కలిసి పని చెయాలి అనేది నేర్చుకోవాలి అందుకోసం ప్రేమతత్వము ధ్యానము చేయాలి. ఈ ధ్యానములో మనం నిరంతరం మట్లాడుకుంటూ వుంటాం. ప్రేమతత్వములో దు:ఖమే తప్ప సుఖం వుండదు కానీ ఆ దు:ఖమే సుఖం గా అనిపిస్తుంది. ప్రతి రోజు ప్రొద్దున్న సాయంత్రం ప్రేమ గురించి ఆలోచించుకుంటూవుండాలి.

130598 ప్రేమ ధ్యానము

మీరు ఏ ధర్మాన్నైనా పాటించండి తప్పులేదు, కానీ మీ 5 ఇంద్రియాల యొక్క శక్తిని ఉపయోగించుకోగలిగితే, వాటికి పైనున్న మనస్సును ప్రేమ తత్వముతో నింపుకోగలిగితే ఆ ధర్మము మాత్రమే నిజమైన ధర్మము, మిగతా అన్ని ధర్మాలు నటనే.

130598 గురు తత్వము

మన మనో భూమిలో సర్వ సమర్ధుడు, సర్వ వ్యాపకుడు, సర్వాంతర్యామి ఐన గురువు క్షేత్రములో నాటవలసినవి . మొదటి కర్మ - భూమి, రెండవ కర్మ - జలము , మూడవ కర్మ - సూర్య కిరణాలు. శ్రధ్ధ , ప్రజ్ఞ, విశ్వాసము అనేవి లోపిస్తే మీలో బీజరూపములో ఉన్న గురుతత్వము అంకురింఛలేదు. మనో భూమిలో సేవ అనే గుణము ఉంంటేనే కానీ ఆ గురువుయొక్క అనుగ్రహము ప్రవహించదు.

నామ మహిమ

నామ మహిమ ఎంత చెప్పుకున్నా మీరు మారాలి అన్న సంకల్పాన్ని కలిగి ఉండి నామ జపము చెయ్యకపోతే ఎటువంటి లాభము ఉండదు. తీవ్రమైన సంవేగముతో నామజపాన్ని చేస్తే అసలు ఫలితము రాకపోవటము అనే సమస్యే లేదు.

నామ మహిమ

14 భువనాలనుండి వచ్చే శక్తిధారలను గుర్తించాలి. నవగ్రహాలనుండి, 12 రాశులనుండి వచ్చే శక్తిధారలను గుర్తించాలి. ఒకే ధర్మము ఎలా ఉండాలి ? 14 కోణాలతో 14 త్రిభుజాలతో ఏర్పడింది. అది మీ శరీరములో మొదలై మీ శరీరములో అంతం అవుతుంది. ఏ శరిరమే ధర్మము, మీరు తీస్కొనే శ్వాస 14 ముఖ్యమైన నాడులకు వెళ్తుంది, అక్కడీనుండి 14 భువనాలకి వెళ్తుంది. మన శరీరములోని 14 నాడులను ఉపయోగించుకోవటము తెలిస్తే 14 భువనాలతో మనము సంబంధము పెట్టుకోవచ్చు. దీనికి మీ 14 నాడులు మీవి శుధ్ధి చేస్కోవాలి. అనుగ్రహమాల మంత్రముతో పాటు దిక్కుల ప్రదక్షిణ, హృదయములో సూర్యుడిని సూర్యనమస్కారముద్వారా మేల్కొల్పాలి.

జూన్

260698 యోగ స్ధితి మౌనము

సమయ సంయమనము, ఇంద్రియ సంయమనము, వాక్ సంయమనము, అర్ధ సంయమనము అను నాలుగు స్తంభాలపై సాధకుడి శిక్షణ ఆధారపడి ఉంటుంది, నిరంతరము మౌనంగా ఉండలేకపోతే స్వాద్యాయముకానీ, మీకు ఇషటమైన స్తోత్ర పఠనము కానీ చెయ్యాలి.

280698 నిరంతర గురుసాన్నిధ్య అనుభూతి సాధన

నిరంతర గురుసాన్నిధ్య అనుభూతి అంటే అది మొదటి సాధన, భగవద్గీత జగద్గురువు భారతాజతికి అందించిన మొదటి వరము, గురువుని ఏమీ అడగడు, ఆ గురువు యొక్క నిరంతర స్మరణ జరగాలి, మన హృదయాలలో ఉన్న సర్వ వ్యాపి, సర్వ సమర్ధుడు, సర్వాంతర్యామి గురువుతో మీరు అనుసంధానంగావించుకోవటమే మొదటి అడుగు.

280698 నిరంతర గురు సాన్నిధ్య సాధనా శిబిరము

ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళినా ఒకే ఫలితము వస్తుంది అనే మూర్ఖత్వము నుండి మీరు బయటపడాలి, సాధారణ కోరికలు తీరటము, భుక్తి ముక్తి వంటివి అన్ని దేవాలయాల్లోనూ వస్తుంది, కానీ సాధకులుగా మీరు ఒక ప్రత్యేక విద్యను నేర్చుకోదలచుకున్నప్పుడు ప్రత్యేకమైన దేవాలయాలలో సాధన చెయ్యటము అనివార్యము అని తెలుసుకోండి.

జులై

060798 గాయత్రి రామాయణము

గాయత్రి రామాయణము

070798 మునులుగా మారటము ఎలా?

బాధ్యతల్ని సక్రియంగా నిర్వహిస్తూ మౌనంగా ఉండగలిగిన 1000 మంది వ్యక్తుల్ని ఐనా తయారు చెయ్యాలని నా కోరిక. మీ కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఈ ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని పొంది దీనిని అందరికీ అందచేసే మునులు కావాలి. మౌనంగా ఉండగలిగేవాళ్ళే మునులు. మీలో ఎవరన్న నేణు అనుకున్న స్థాయికి చేరగలిగితే మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా నేను బుధగ్రహానికి తీస్కొని వెళ్తాను.

070798 మౌనము - గురు స్పర్శ

మౌనాన్ని స్వీకరించండి, మాటల్ని కాదు. మాటల మధ్య ఉన్న మౌనాన్ని కూడా స్వీకరించారు కాబట్టి మీకు మాటలు అర్ధం అవుతున్నాయి. ఆ మౌనములోకి వెళ్ళటం నేర్చుకోండి.

120798 మౌనంలో ఉండండి ( Poor Audio)

సర్వలోక వశీకరాయా అనే మంత్రము మీరు బాహ్య పరిస్ధితులకు కాక మీ గురువుకు మీరు వశము అయ్యేట్టు చేస్తుంది. జీవన సాగరంలో ఒక ఆకు లాగా ప్రవహించండి, ఆ మౌనంలో ఉండండి.

280798 అగ్నివిద్య- బ్రహ్మ దీక్ష

పావక, పవమాన, శుచి అగ్నులను అనగా శ్రీ అరవిందులవారు ఇచ్చిన మైండ్, ఓవర్ మైండ్, సూపర్ మైండ్ ఈ మూడు అగ్నుల వివరణే. గురువుగారు ఇచ్చిన యుగ యజ్ఞము మనము ఈ స్ధితులు పొందటానికి అత్యంత సులువైన మార్గము. బ్రహ్మ దీక్షలో మనము శుచి అనే అగ్నిని వాడతాము, పసుపు రంగు మానసిక స్ధితి దీనికి చాలా అవసరము, పసుపు రంగు కాదు, ఆ మానసిక స్ధితి చాలా అవసరం.

090798 గురుపూర్ణిమ

గ్రహించే టటువంటి మానసిక స్థితి దాన్నినే ధారణ అంటాము. చెవుల మీద ఏకాగ్రత.యోగులుగా మారాలి ప్రతి మానవుడు.ఆలోచనా రహిత క్షణాలు అన్ని కూడా ఆ విశ్వరుపుడైన వాసుదేవుడు వున్నాడు.ఏది ఆశించకుండా అసలు ఆలోచనలు లేనటువంటి స్థితి లో యోగము యొక్క స్తార్తింగ్ పాయింట్.

140798 నిరంత గురు సాన్నిధ్య సాధనా శిబిరము

నిరంత గురు సాన్నిధ్య సాధనా శిబిరము

190798 నిరంత గురు సాన్నిధ్య సాధనా శిబిరము

మనలో ఉన్న ఆత్మకేంద్రీకృత ఆలోచనలవల్ల మనలో ఉన్న భగవంతుడిని మనం దర్శించలేకపోతున్నము. ఒక శిల్పి శిల్పాన్ని చెక్కటానికి పైన ఉన్న రాయిని చెక్కి తీసేస్తాడు, అలానే మనము మనలో ఉన్న కోరికలు, అలోచనలను పక్కకి తొలగించాలి. మీ సమయాన్ని సద్వినియోగము చేసుకోండి, మీలో ఉన్న గురువును దర్శించటానికి ప్రయత్నం చెయ్యండి.

250798 శరీర నిర్మాణము

ప్రపంచములో ద్వాదశరాసులు ప్రతి వ్యక్తిపై ప్రభవాన్ని చూపిస్తాయి, సూర్యనమస్కారములు చెయ్యటంవలన సర్వ సమర్ధత పెంచుకునేందుకు కావలసిన మార్పులు మన శరీరములో జరగట అనికి అనువుగా మన శరీరము మార్పు చెందుతుంది. డాక్టరు ఇచ్చిన మందు ప్రభావము మన శరీర శక్తి పై ఆధారపడి పని చేస్తుంది, అంంటే జరిగేమార్పు మన శరీరములోనే జరుగుతుంది. ఎన్నో అద్భుత వనరులున్న ఈ భౌతిక శరీరమును ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలుసుకోవాలి.

280798 కలియుగం

ప్రపంచంలో జరిగే చాలా సంఘటనలు శాంతం గా జరుగుతాయి,సూర్యోదయము,సూర్యాస్తమయాలు చాలా ప్రశాంతం గా జరుగుతాయి.మనిషి ప్రతి రోజు పెరుగుతాడు ఎంత నిశబ్దం గా జరుగుతోంది అలానే ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా పెరగటం అనేది ఒక అద్బుతమైనటువంటి రహస్యము..భగవంతుడు గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే వినటం నేర్చుకోవాలి .ఏకాగ్రమైనటు వంటి వినగలిగేటటువంటి శబ్దాన్ని మీరు ఎక్కడ విన్నా భగవంతుడు కనిపిస్తాడు.మంత్రమైనా, ప్రాణాయామము చేసినా అది వినాలి.

010798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము

ఆధ్యాత్మికతని అనేక రకాల టెక్నాలజీలతో డెవలప చేసాము. గురువు ఇచ్చేటటువంటి ప్రతిఫలము ఎప్పుడు మనము ఇచ్చిన దానికన్నా కొన్ని కోట్ల రెట్లు ఎక్కువగా వుంటుంది.మనము చేస్తున ప్రతి పని గురువు చూస్తున్నాడు అనేటటువంటి మానసిక స్థితి వుండాలి

020798నిరంతర గురుసాన్నిద్యము

నిరంతర గురువు యొక్క అనుభూతి. అది పొందాలి అంటే ఆవిధమైన అలవాటు రావాలి. ఆ జగద్గురువు అందరి హృదయాలలోనూ వున్నాడు దాన్నే అఖండమండలాకారము అంటాము. ఆ చేతనత్వము మనలో లేకపోతే మనము ఉండము. నిరంతరము నా హృదయములో గురువు వున్నాడు అనేటటువంటి అనుభూతి చెందాలి ,ఇది మొదటి మెట్టు

030798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము

అనంతమైనటువంటి విశ్వంలో అక్కడ వాకు లేదు. భూమి మీద ఉన్నటువంటి 83 లక్షల జీవరాసులలో కూడా వాక్కు లేదు. ఈ సంపూర్ణ సృష్టి యొక్క రహస్యం తెలియాలి అంటే మౌనం గా వుండడం నేర్చుకోవాలి. ప్రకృతికి మనల్ని మనం వదిలేసుకోవాలి మౌనంగా జరిగేది గమనిస్తూ వుండాలి.

040798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము యోగవిద్య

యోగ విద్య సాధకులు నిరంతము యోగ విద్య సాధకులే. అంటే యోగము తప్ప ఇంకేమి మాట్లాడం అని కాదు, అది బేసిస్ అని అర్ధం. దాన్ని మీద మిగతావన్నీ నిర్మాణం అవుతాయి.నిరంతరము ఆ గురువు యొక్క స్పర్శ అనుభూతి చెందాలి.

050798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము

మనవ జీవితం యొక్క అసలైన లక్షము ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి.దానికి మనము శరీర నిర్మాణము గురించి క్లుప్తం గా కొంచము తెలుసుకోవాలి.ఎందుకంటే శరీరం యొక్క అవసరాలు మీ అవసరాలు అనుకుంటున్నారు.ఈ శరీరాలని కూడా మనము యంత్రాలలాగానే ఉపయోగించుకునే ట్రికులు నేర్చుకోవాలి.

090798 మౌనం ద్వారా గురుసన్నిధి

మనం కనుక నిరంతరము గురు సానిధ్యము పొందితే మనం యోగులము అవుతాము.మీ వాక్కు ద్వారా ఎదుటివారిని జడ్జ్ మెంట్ చేయకూడదు. రాత్రి పడుకునప్పుడు మనము సవ్యమైనటువంటి ఆలోచనలు చేస్తే లేచిన వ్యక్తీ పడుకున్న వ్యక్తి ఒక్కటి కాడు.

110798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము

మౌనం గా వున్నవాళ్ళు తపస్సు చేయడం నేర్చుకోవాలి. మనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మప్రభువుని గుర్తుచేసుకోవడానికి మీరు ఆ ఆవేదనలో వుండి మౌనం లో ఉండగలిగితే అది తపస్సు యొక్క మొదట్టి స్థితి. మౌనంలో వుండి ఆ ఆర్తిని బయటికి రానివ్వండి.

110798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము 1

బౌతిక కోరికలని పూర్తిగా ఆపేయండి. పృద్వీ అంతా కూడా ఒక కుటుంబము అని అనుకోవాలి. ఈ విశేషమైనటువంటి స్థితి మౌనం ద్వారా వస్తుందిhttp://www.awgpsouth.org/audio_tవ్యక్తిగత జీవితం లో ప్రతి రోజు రాత్రి ఒక టైం టేబుల్ వేసుకోండి.అది ఆచరణలోకి తెచ్చుకోండి.

110798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము 2

పృద్వీ గ్రహము సౌరకుటుంబం లో ఒక విచిత్రమైనటువంటి స్థితి లో వుంటుంది ఎందుకంటే మానవీయ చేతనత్వము ఇతర గ్రహాలలో ఈ విధంగా వుండదు. అలాంటి భూమి యొక్క వాతావరణం కొన్ని మైళ్ళ వరకు విస్తరించి వుంది. ఇలాంటి మానవుడు యోగిగా మారితే ఈ సంపూర్ణ సృష్టిని మార్చగలడు. ఇది భారతీయత ప్రపంచానికి ఇచ్చిన అద్భుతమైన జ్ఞానము

130798 మౌనం ద్వారా గురుసన్నిధి

మీరు నిజంగా మౌనం గా వుంటే ఈ దుఖ:ము మిమల్ని బాధించదు. ఏ బాధలు వచ్చిన ఆ మౌనం లో ఆహుతి వేయండి. బాధ్యతలని పరిపూర్ణంగా చేస్తూ మౌనం గా వుండాలి. యోగి అవ్వదలచుకుంటే నీ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని యోగిలా జీవించటానికి అర్పించాలి

130798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము మౌనం

ఏ దేశం యొక్క గొప్పతనం అయినా ఆ దేశం లో ఉన్న వ్యక్తుల మీద ఆధారపడి వుంటుంది. ప్రకృతి యొక్క సామర్ధ్యం ఏంటి అంటే ఎంత అవసరమో అంతే ఇస్తుంది. అలాగా మౌనాన్ని మీరు మీ లోపలికి తెసుకువెళ్ళండి అది ఎలా మార్చుకోవాలో అదే మార్చుకుంటుంది. ఎకడెక్కడ ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవల్లసిన సమయం వస్తుందో అక్కడ మౌనం నుండి సమాధానము వస్తుంది

140798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము

యోగము అనే పదాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అర్ధం చేసుకోవాలి. నిరంతరం గురు సాన్నిధ్యం లో వున్నవాడే యోగి. సంచిత కర్మ నుంచి గురువు తొందరగా బయటకి తీసుకురాగలడు. మౌనం గా ఉండడానికి నిజంగా ప్రయత్నించాలి, ఎటువంటి కోరికలు ఉండకూడదు. ఎటువంటి పరిస్ధితిలో కూడా చలించము అనే మానసిక స్థితి వుండాలి

150798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము 1

భగవంతుడు అక్కడ వున్నాడు అనే భావన వుండాలి, ఉన్న భగవంతున్ని దర్శించాలి. మన స్ధాయి బట్టి వనరులు ఏర్పడుతాయి, కోరికల బట్టి ఏర్పడవు. గురువు దగ్గర వుంటే గురువు యొక్క వనరులు అన్ని మీ వనరులు అవుతాయి.

150798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము 2

మానవ జన్మ ఎత్తాక ఋషుల ఒక్కసాధనా విధానము వారు చెప్పినట్టు చేస్తే యోగ విద్య కూడా మీకు అలానే ఫలితాలని ఇస్తుంది . మీరు మీలోపలికి వెళ్ళండి, చిత్తవృతుల్ని నివారించుకోవాలి.

160798 నిరంతర గురుసాన్నిద్యము

యోగ సాధనికి ఇది సరైన సమయము. శరీరమనేటటువంటి స్థలము ఆ సమయానికి వుండాలి. ఆలస్యము, బద్ధకము వదులుకోవాలి. బిందువు వరుకు వెళ్ళండి అంతకంటే ముందుకు వద్దు వెనకకు వద్దు .

190798 నిరంతర గురు సాన్నిధ్య సాధనా శిబిరము

దుర్వాస మహర్షి మీరు చేసిన సాధనకు మెచ్చుకున్నారు, మీరు మీ బాధ్యతలను మరింత జాగురూకతతో చెయ్యవలసిన సమయము ఆసన్నమైనది. యుగసంధి సమయములో మీ సాధనకు తగ్గ సమయాన్ని జాగ్రత్తగా కేటాయించుకోండి, నిరంతరము మౌన స్ధితిలో ఉండండి. మీకు సప్త ఋషులు వచ్చి మార్గదర్శనము అందిస్తున్నారు, వారు ఏ రూపాలలో వచ్చారో మీరు పూర్తి జాగురూకతతో ఉండి గమనించుకోండి, గురుచరిత్రల పారాయణ వలన ఆ గురువు జీవితంలోని సంఘఠనలు సాధకులగా మీ జీవితాలల్లో కూడా జరుగుతే అప్పుడు మీరు ఎలా ప్రవర్తింఛాలో దానికి తగిన శ్క్షణ లభిస్తుంది.

290798 గురువుని గుర్తించటం

ఆధ్యాత్మికత మీద రుచిని కల్పించుకోవాలి. దేవాలయాలలో మనము కళ్ళుమూసుకుని దణ్ణం పెట్టుకుంటాం అంటే దేవుడు బైట లేదు మనలో వున్నాడు అని. వచ్చేట్టప్పుడు శఠకోపం పెట్టుకుని వస్తాము అంటే సర్వజ్ఞుడైన ఆ చరణాలను మనం తెసుకుని వస్తాము ఆ ఆచరణ మీకు రావాలి.

090798 యోగస్థితిని పొందడం

గ్రహించే టటువంటి మానసిక స్థితి దాన్నినే ధారణ అంటాము. చెవుల మీద ఏకాగ్రత.యోగులుగా మారాలి ప్రతి మానవుడు.ఆలోచనా రహిత క్షణాలు అన్ని కూడా ఆ విశ్వరుపుడైన వాసుదేవుడు వున్నాడు.ఏది ఆశించకుండా అసలు ఆలోచనలు లేనటువంటి స్థితి లో యోగము యొక్క స్తార్తింగ్ పాయింట్.

160798 గురువుల పనికి సమయము

మనస్సు, బుధ్ధి, చిత్తమును గురువుకి అమర్పించాము అని అంటూ మీ జీవిత విధానములో ఎటువంటి మార్పు రాకపోతే అది ఎంత అబధ్ధపు జీవితమో అర్ధము చేసుకోండి, సమర్పణ చేసాకా అంతా గురువు చేతిలో ఉంటుంది. మీ జీవితములో కొంత కాలాని మాత్రమే గురువుకి ఇవ్వండి, ఈంత అమూల్యమైన మానవ జీవితాన్ని సార్ధకం చేసుకోండి.

280798 యోగ సాధన

"మౌనం గా వుండి సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి గురువు యొక్క స్పర్శ పట్టుకోవాలి. మనలో గురువు వుంటే ఆ సర్వసమర్ధతత,సర్వవ్యాపకత్వము మనలో కూడా వస్తుంది. మీరు ఎవరి దగరికి వెలకరలేదు ఆ గురువు మీలోనే వున్నాడు కానీ కోరికలతో కట్టేసి ఉంచారు గురువుని.అవి కనుక ఒక క్షణం పక్కన పెడితే మీ జీవితం లోనే కాక కొన్ని వేల మంది జీవితాలలో మార్పు తీసుకొస్తారు."

280798 దేవాలయాలు - విద్య- నామ మహిమ

ఋణాను బంధాలను పూర్తిగా అవగాహన చేస్కునే విద్య మనము శివుని వద్ధనుండి నేర్చుకుంటాము. మన జీవితములో భార్య, భర్త పిల్లలు ఇవన్నీ ఋణానుబంధమువలన ఏర్పడిన బంధములే, ఋణము తీరిన తరువాత వారితో మీరు కలిసి ఉండాలన్న ఉండలేరు. అందువలన మనము మోహము పెంచుకోకుండా ప్రేమతో మన బాధ్యతలను నిర్వహించాలి.

280798 వానప్రస్ధ ఆశ్రమము - ఓంకార సాధన

అకార ఉకార మాకారములను ఉచ్చరించినప్పుడు మీరు ఆ శబ్ధాలను జాగ్రత్తగా వినాలి. ఆ శబ్ధముపై కాసేపు మీ దృష్ఠిని ఉంచాలి. ఈ సాధన ద్వారా క్యాన్సర్వంటీ రోగాలు కూడా పోతాయి.

ఆగస్ట్

010898 ఆధ్యాత్మిక విద్య

భారతీయ ఆధ్యాత్మిక యొక్క ఆధార నియమాలు మనము తెలుసుకోబోతున్నాము. శరీరాన్ని ఉపయోగించుకోవటం ఎలా,శరీరం అంటే స్థూల శరీరం ఒక్కటే కాదు,కోరికల శరీరము,మనోమయ శరీరము వుంటాయి.ఏ విద్య నేర్చుకోవాలన్న మనోమయ శరీరము ముఖ్యము. మనస్సును నియంత్రణ చేసుకోవాలి. ఏ స్థితిలో వున్నా యోగ విద్య నేర్చుకోవచ్చు. మనస్సు సరైన స్థితిలో వుంటే మీరు ఏది చేసినా యోగమే

010898 యోగ సాధన

"ఆధ్యాత్మికత అనేది ఒక జీవన విధానము.సైంటిస్ట్ ఒకలా జీవిస్తాడు ఇంజనీర్ ఒకలా జీవిస్తాడు. యోగ సాధన ఇవ్వడానికి నలంద, తక్షశిల లాంటి విశ్వవిద్యాలయలు వచ్చాయి యోగవిద్య ద్వారా మీరు సాధించాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ మొత్తం సృష్టిని నడిపించే శక్తి యొక్క కార్యక్రమాలలో పాలు పంచుకోవచ్చు "

060898 24 శక్తుల గాయత్రీ మంత్రములు

జ్ఞాతుం దృష్టిం ప్రవేష్టుం - త్రిపదా గాయత్రీ మంత్రము. ఒక్కొక్క గాయత్రీ మంత్రమునకు ఒక్కో ప్రత్యేక శక్తి ఉన్నది, గాయత్రీ మంత్రముతోపాటు అనుష్టానము చేసేటప్పుడు మీకు కావలసిన శక్తికి సంబంధించిన గాయత్రీ మంత్రన్నికూడ చేస్కొంటే మీకు కావల్సిన ఫలితన్ని సునాయాసంగా పొందవచ్చు. "

యుగసంధి సమయ ప్రాముఖ్యత

జన్మ జన్మలుగా మీకు ఆ గురువు మార్గదర్శనము చేస్తున్నాడు అని ముందు నమ్మాలి, అది నమ్మాక గురువు అనుగ్రహము మీ యందు ఎంత ఉందో అర్ధము చేసుకోండి. మీ బధ్యతలనుండి పారిపోకండి, ప్రకృతిలో ఏది జరిగినా అది గురు అనుగ్రహమే, నిరంతరము నవ్వుతూ ఉండాలి.

యుగసంధి

యుగసంధి - యోగవిద్యలో వచ్చే మార్పులు అర్ధము చేసుకోవటానికి భౌతిక పరిస్ధితులు గమనించండి. యోగుల యొక్క మానసిక స్ధితి ఏమిటి అంటే భౌతిక జగత్తులో ఎదైన జరిగితే అది జరగటానికి వెనకాల సూక్ష్మ జగత్తులో జరిగేదానికి 100 వంతు మాత్రమే భౌతిక జగత్తుకి వస్తుంది,మానసిక జగత్తులో జరిగే 1000వంతు మాత్రమే సూక్ష్మజగత్తులోకి వస్తుంది. మనకు ఇప్పుడు ఇంత టెక్నాలజీ అభివృధ్ధి చెందింది అంటే దానికి ఎన్నో రెట్లు పని సూక్ష్మ జగత్తులో జరిగింది అని తెలుసుకోండి.

వైరాగ్యము

వైరాగ్యము లోనే రాగము ఉంది, నిరంతరము లష్యము కోసము పని చేసేవాళ్ళకి వైరాగ్యము గురుంచి చెప్పఖర్లేదు, వాళ్ళ దృష్ఠి ఎటువైపు ఉందో అటు పని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళీపోతారు.

గాయత్రీ గీత

భర్గ: అను శబ్ధము పరిణామ క్రమములో మన విశిష్టత ఏమిటో తెలుసుకుని ఎలా చెయ్యాలో చెప్తుంది, నిర్ణయాత్మక శక్తి భర్గ్: అను మంత్రము తెలుపుతుంది. పరిణామ క్రమములో మన బాధ్యతను తెలుస్కునేందుకు మార్గదర్శనాన్ని దేవతలనుంచి తీస్కొమ్మని దేవస్య అనే శబ్ధము తెలుపుతుంది.

కృష్ణ తత్వము ప్రేమ తత్వము

గురువులు భూమి మీద సశరీర ధారులుగా ఉండటానికి కారణము వారికి మనపై ఉన్న అవ్యాజమైన ప్రేమ, మానవాజతి కనీసము దానిని పట్టించుకోవటములేదు, అది భారతీయులుగా మన ధౌర్భాగ్యము. గత 5000 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళూ పడుతున్న బాధ మీకు నేను ఎలా చెప్పగలను? మీ చేత చేయించే ప్రతి సాధనా మీలో ఉన్న ప్రేమ తత్వాన్ని పెంఛటానికే అని అర్ధము చేసుకోండి.

జన్మాష్ఠమి - 1

నీటీలో మట్టితో చేసిన కడవ దింపితే - కడవలోపల నీరు ఉంది, కడవ బయట నీరు ఉంది, ఆ కడవ పగలగొడితే నీరంతా ఒక్కటే, ఈ సాధనలో మీ శరీరము ఉండాలి, అది ఉంచుకుని మీ చేతనత్వాన్ని విశ్వ చేతనత్వముతో లోనము చెయ్య్యాలి.

జన్మాష్ఠమి - 2

మీ చేతనత్వాన్ని మార్చుకునేందుకు తీర్ధ యాత్రలు ఉపయోగపడాలి, చేతనత్వము మానవ స్థాయి నుండి దేవ మానవ స్థాయికి వెళ్ళాలి. ఆ geographical atmosphere లో మీ psychological changes జరుగుతాయి. జగద్గురువు ఐన శ్రీ కృష్ణుడుకి కొన్ని సంవత్సరాలు బద్రీనాధ్లో ఉండి తపస్సు చేస్తే తప్ప ఫలితాలు రాలేదు, మీరు బస్సులో ఇలా వెళ్ళి అలా వచ్చేసి తీ ర్ధ యాత్ర చేసాము అంటారు ????

జన్మ ప్రేరణ

నేను గురువుల అనుగ్రహముతో పృధ్వి తీసుకోబోయే దీక్షలో భాగస్వామ్యము వహిస్తాము అనువారికి నా అధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు ఉపయోగపడతాయి. మానవ జాతి వ్యక్తిగత పరిణామ క్రమముతో పాటు విశ్వపరిణామ క్రమములో భాగస్వామ్యము పొందటానికి నా మర్గదర్శనము మీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది.

150898 'విశ్వ కర్మా కిరణములు

శ్రీ అరబిందో ప్రజ్ఞా సంపదలో ఋషులకంటె ఇంకొక అడుగు కంటె ముందుకు వెళ్ళింది. నేను చెప్పే యోగ విద్య ప్రకృతిలో జరిగేది చెప్తున్నాను, పుస్తకాలలో చెప్పేది కాదు. అరవిందోను అర్ధము చేసుకోగలిగిన వ్యక్తిత్వాలు ఏర్పడితే 49 మంది ౠషుల గురుంచి మాట్లాడుకోవాలి, ఆయన రాసిన సావిత్రీ 49 ఋషులకు ప్రతీకలు అనే విషయాన్ని పట్టుకోవాలి.

150898 కృష్ణాష్ఠమి సందర్భముగా ఉపన్యాసము

శ్రీ అరవిందులవారు ఋషులు చెయ్యలేక ఎక్కడ ఆగిపోయారో అక్కడినుండి మొదలుపెట్టి దానిని సాధించి చూపించారు. బ్లావెట్స్ఖి రాసిన Secret Doctrine శ్రీ అరబిందో సావిత్రీ , ఇలా పరమ గురువులవద్దనుండి వచ్చిన అనేక పుస్తకాలు మీరు చదవాలి, అవి చదవటము ఎంత కొత్త యుగాన్ని తీసుకునిరావటానికి ప్రముఖపాత్రవహిస్తాయో అర్ధం చేసుకుని ప్రతి ప్రజ్ఞాపుత్రుడు పగలు రాత్రి కష్టపడాలి.

150898 సమర్ధ సద్గురు స్పర్శ ధ్యానము

సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ |ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలమ్ ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ||
పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ |సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ||
వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే |హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ||
ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః |సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ||

180898 ఆధ్యాత్మిక ప్రాకృతిక నియమాలు

ప్రకృతి మనకి అధ్బుతమైనటువంటి శరీరం ఇచ్చింది. ఒక్క మనిషి తప్ప సృష్టి లో ఒక్క చిన్న కణం దగ్గర నుంచి ఈ విశాలమైన అంతరిక్షం లో వున్న తోకచుక్కతో సహా అన్ని సరైన క్రమమం లో వస్తున్నాయి,కాని ఒక్క మనిషి మాత్రంప్రకృతికి అనుగుణమైన జీవితం జీవించలేకపోతున్నాము .

190898 సృష్ఠికి ఆధారమైన శ్వాస

వేద విజ్ఞానము లేకుండా ఈ పృధ్విమీద శాంతి రాదు, మానవ జాతికి శాంతి లభించాలి అంటే వేద విజ్ఞానము వచ్చి తీరాలి.

210898 యోగ విద్య - శ్వాస ధ్యానము

స్వర యోగము ద్వారా 6 నెలల ముందే ఏమి జరుగుతోందో చెప్పవచ్చు, మీరు పడుకునేముందు, లేచే ముందు మీ శ్వాసలో జరిగే మార్పును పట్టుకోవాలి. ఫ్రతి వ్యక్తి శ్వాస ఇంకొకరి శ్వాస కంటే వేరు అనేది అర్ధము చేసుకోవాలి.

230898 యోగ విద్య - శ్వాస ధ్యానము

101 మంది ఋషుల ప్రణాళికను తన నెత్తిన పెట్టుకుని పని చేసిన శ్రీ వెంకయ్యస్వామిని పిచ్చి వెంకయ్య అన్నది సమాజము, ఆయన న దగ్గర కొండంత ఉంది దానిని ఎవ్వరూ తీస్కోవట్లెదు అని బాధపడ్డారు, ప్రతి గురువు జీవిత చరిత్రా ఇదే చెప్తోంది మనకి. యోగ విధ్యకోసము గురువుల వద్దకు వెళ్ళండి, మీ సమస్యలు తీర్చుకునేందుకు కాదు.

230898 యోగ విద్య - శ్వాస ధ్యానము

101 మంది ఋషుల ప్రణాళికను తన నెత్తిన పెట్టుకుని పని చేసిన శ్రీ వెంకయ్యస్వామిని పిచ్చి వెంకయ్య అన్నది సమాజము, ఆయన న దగ్గర కొండంత ఉంది దానిని ఎవ్వరూ తీస్కోవట్లెదు అని బాధపడ్డారు, ప్రతి గురువు జీవిత చరిత్రా ఇదే చెప్తోంది మనకి. యోగ విధ్యకోసము గురువుల వద్దకు వెళ్ళండి, మీ సమస్యలు తీర్చుకునేందుకు కాదు.

240898 యోగ విద్య - శ్వాస ధ్యానము

యోగ విద్య ద్వారా మనిషి దేవ మానవుడుగా మారాలి, ఈ యుగసంధి సమయములో మనము ఇక్కడ చేసే సాధనలవలన ఎన్నో ఉన్నతమైన మార్పులు ప్రకృతిలో జరుగుతున్నాయి. వాటిని మీరు గమనించుకోవాలి. గాయత్రీశాయ విద్మహే అని మీరు యజ్ఞములో వేసే ఆహుతులు ఉదయము సూర్యుడు బ్రహ్మగా సృజిస్తాడు, మధ్యాహ్నపు సూర్యుడు పోషిస్తాడు, రాత్రికి శివుడిగా తనలోకి అంతా లీనము చేసుకుంటాడు, ఈ మూడింటికి మూలమైన గురు తత్వాన్ని మీరు పట్టుకునే ప్రయత్నము చెయ్యాలి.

240898 యోగ విద్య - శ్వాస ధ్యానము

యోగ విద్య ద్వారా మనిషి దేవ మానవుడుగా మారాలి, ఈ యుగసంధి సమయములో మనము ఇక్కడ చేసే సాధనలవలన ఎన్నో ఉన్నతమైన మార్పులు ప్రకృతిలో జరుగుతున్నాయి. వాటిని మీరు గమనించుకోవాలి. గాయత్రీశాయ విద్మహే అని మీరు యజ్ఞములో వేసే ఆహుతులు ఉదయము సూర్యుడు బ్రహ్మగా సృజిస్తాడు, మధ్యాహ్నపు సూర్యుడు పోషిస్తాడు, రాత్రికి శివుడిగా తనలోకి అంతా లీనము చేసుకుంటాడు, ఈ మూడింటికి మూలమైన గురు తత్వాన్ని మీరు పట్టుకునే ప్రయత్నము చెయ్యాలి.

250898 వినాయక చవితి - గణపతి మంత్ర దీక్ష

గం అనే శబ్ధము అనే క రకాల విఘ్నాలను తొలగిస్తుంది. భండాసురుడు సేనానాయకుడ్ని చంపటానికి అమ్మవారు గం అనే శబ్ధాన్ని వాడీ చంపేసింది. ఓం గం గణపతయే నమ: - మన శరీరంలో ఉన్న జెనెటిక్ కోడ్ ను మారుస్తుంది. మన శరీరంలోని గణములను జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ చేసే కణములను ఈ శబ్ధము మారుస్తుంది. త్రిపురాసుర సంహారానికి శివుడూకూడా ఈ మంత్రాన్నే వాడూకున్నాడు.గణపతి మంత్ర దీక్షాను ప్రదానం చేసారు.

250898 వినాయక చవితి - ఆశ్రమాలకు సూచనలు

యోగ సాధకుల ముఖ్య లక్షణము మీ జీవితాన్ని మీ కాలాన్ని ప్రణాళికాబధ్ధంగా జీవించుట- ప్లాండ్ అటాక్ ఉండాలి. నేటి సమాజములో గుడికి వెళ్ళటము, గాయత్రీ యజ్ఞము చెయ్యటము ఇవాన్నీ ఫాషన్ గా మారాయి, మరి మనము ఈ పన్లు ఎందుకు చేస్తున్నాము ? ఆశ్రమాల కార్యకర్తలకు, సాధకులకు అతి ముఖ్య సూచనలు. ఆశ్రమాలకు కావల్సిన వనరులు మనుషులు వస్తే వాటంతట అవే వస్తాయి. యజ్ఞాలలో పాల్గొనేవారికి యజ్ఞము మీద అవగాహన కల్పించకుండా మనము కూర్చో పెట్టకూడదు. ప్రతి సామూహిక యజ్ఞానికి తగిన శ్రమ చేసి వీలైనంత మంది వ్యక్తులకు అవగాహన కల్పించి వారితోనే కలిసి యజ్ఞానికి కావలసిన వనరులు సమకూర్చుకోవాలి. గురుదేవుల పుస్తకాలు క్షుణ్ణంగా చదవాలి, స్వాధ్యాయము లేకుండా సాధకులు కాలేరు. పడుకునే ముందు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రాణ ముద్ర అపాన ముద్ర 15, 15 నిమిషాలు తప్పక చెయ్యండి, ఇది యోగ విద్య నిష్ణాణతకు సులువైన మార్గము.

270898 శ్వాస ధ్యానము- సూర్యుడు

శ్వాస ధ్యానము- సూర్యకిరణాలు మన శరీరముపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని తెస్తాయి అనేది గమనించండి, మీ శ్వాస సహజముగా ఉండాలి.

270898 శ్వాస ధ్యానము - వేదములు

శ్వాస ధ్యానము - వేదములు - శ్వాసను అర్ధము చేసుకొనగలిగితే అగ్ని విద్య, సూర్య విద్య, చంద్ర విద్య మొత్తము మూడు విద్యలు మీకు అర్ధం అవుతాయి.

250898 గణపతి మంత్ర దీక్ష

ఈ సృష్టి మొత్తానికి ఆధారమైనటువంటి దాని గురించి చర్చించుకుంటున్నాము జెనెటిక్ కోడ్ మార్చటం వలన మనం శరీరంలోనే కాక మన బాహ్యపరిస్థితులు కూడా మార్చవచు అని చెప్తున్నారు. అలా చెప్పటానికి ఆధారభూతమైనటువంటి ఆలోచనా విధానాన్ని మనం మూల మంత్రం తో నేర్చుకుంటున్నాం .

280898 యోగ సాధనా సూత్రములు

యోగ సాధనా సూత్రములో మొదటిది మీ బాధ్యత. మీ బాధ్యతను విస్మరించినవారు యోగ సాధనకు పనికి రారు, మీ బాధ్యతలు మీరు నిర్మించినవి కావు, ప్రకృతి మీకు ఇచ్చినవి కాబట్టి మీకు ఎటువంటి పరిస్ధితులు ఉంటే మీరు ఉన్నతంగా ఎదుగుతారో ప్రకృతి మిమ్మల్ని అలాంటి పరిస్ధితిలోనే ఉంచుతుంది

290898 యోగ విద్య సూత్రములు

యోగ విద్యలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఏ పనినైనా తక్షణమే చెయ్యాలి. పిల్లలకు చిన్నప్పటినుండి పని చెయ్యటము, బాధ్యతలను స్వీకరించటము నేర్పిస్తే వారు జీవితంలో అత్యున్నత స్థాయికి ఎదుగుతారు.

290898 భగవద్గీత - 3వ అధ్యాయము - కర్మయోగము

భూతములు - ఈ సృష్టి అన్నము వల్ల ఏర్పడుతుంది, అన్నము పర్జ్యన్యము వల్ల ఏర్పడుతుంది, పర్జన్యము యజ్ఞము వల్ల ఏర్పడుతుంది - ఈ చక్రము ప్రకృతివల్ల ఏర్పడుతోంది. ఎవరు ఈ ప్రకృతి చక్రమును ఉల్లంఘిస్తాడో వాడు రాక్షసుడు. మీ కోసము మీరు సాధనలు చేస్కోవద్దు, చక్ర భ్రమణములో ఒక భాగముగా చెయ్యండి. నేను ఎప్పుడూ ఇచ్చే దేవాలయమువద్ద పని చేసే నలుగురు కూలీల మానసిక స్ధిథి కధ గుర్తు పెట్టుకోండి. మీరు చేసే సాధనలు, పని మీ బాధ్యతగా చెయ్యండి.

310898 గాయత్రి 24 శక్తులు

12 జ్ఞాన పక్షానికి చెందిన శక్తుల జ్ఞానము ఆచరణలోకి రావాలి. ప్రకృతిలో వున్నటు వంటి 24 శక్తులు సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే మానవ జన్మ సార్ధకమవుతుంది

310898 గాయత్రి స్మృతి

అపరిగ్రహము, ప్రకృతినుంచి ఏది నాది, అని వేలాడే భావం ఉండకూడదు కామన్ సెన్స్ తో వుండాలి . అయాచక వ్రతము - ఏది అడగకుండా ఉండటము . విచక్షణ తో వున్నా జ్ఞానాన్ని పట్టుకోవాలి.

310898 గాయత్రీ స్మృతి

కౌశలము అనేది ప్రతి సాధకుడికి అత్యవసరము, దేవతలు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఓడిపోయారో దానికి కారణము వాళ్ళు సామూహికత్వాన్ని కోల్పోవటమే. సాధకుడు అందరితో కలిసి పని చెయ్యటము అనే కౌశలత్వము పెంచుకోవాలి.

గాయత్రి మంత్ర జపం ధ్యానం

మంత్ర జపం అయిన తర్వాత ధ్యానము చేయాలి.అద్భుతమైన శక్తి కేంద్రాలని జాగృతం చేసేటటువంటి ఈ మంత్రము జపించటానికి చాలా జన్మల పుణ్య ఫలం కావాలి. ఎంతో మంది ఋషులు జపం చేసినటువంటి మంత్రము ఇది అనే ఆర్తి భావం తో జపం చేయాలి.

గాయత్రి స్మృతి

ఎదుటివాడి మానసిక స్థితిని బట్టి సమాధానం ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి. అది గాయత్రీ లో గో అనేటటువంటి పదము చెప్తుంది. ఇంద్రియాలు నీ వశం లో వుండాలి తప్ప ఇంద్రియాలకి నువ్వు వశం కాకూడదు ఇది దే అనే పదము చెప్తుంది.

310898 గాయత్రి శక్తి ధారలు 1

బ్రాహ్మీ శక్తి అంటే ప్రకృతి యొక్క నియమాలు. అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటటువంటి దానికి బేసిస్ కూడా ఈ బ్రాహ్మీ శక్తే . ఈ స్థితిలో వున్నవాడు బ్రాహ్మణుడు . భూమి మీద నడిచేటటువంటి దేవతలకు ఈ బ్రాహ్మీ శక్తి గాయత్రీ మంత్రము ద్వారా మీకు లభిస్తుంది. సరస్వతి అనేది బ్రాహ్మీ శక్తి యొక్క టెక్నాలజీ

310898 గాయత్రి శక్తి ధారలు 2

కేవలం విజ్ఞానం మాత్రమే సరిపోదు. దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం కూడా కావాలి. కాబట్టి గాయత్రీ కి సంబంధించిన 24శక్తులు ఇవి టెక్నాలగీ అవుతాయి. జ్ఞాన పక్షానికి సంబందించినటువంటి శక్తులు వేదమాత, బ్రాహ్మీ,వైష్ణవి,శాంభవి. ఈ 24 శక్తులు దుర్గలో ఎలా ప్రవేశించింది అనేది తెలుసుకుంటున్నాము

310898 గాయత్రి శక్తి ధారలు 2 (1)

ములధారము నుంచి సహస్రారము వరుకు శ్వాస ఎలా వెళ్తుంది అనేది ప్రాణాగ్ని విద్య .ప్రక్రుతి లో ఉన్నటువంటి ఆ 24 శక్తులని గుర్తుంచుకోవడానికి తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి అని కూర్చారు.ఈ మంత్రాన్ని ఉచారిస్తూ వుంటే మన శరీరం లో ఉన్నటువంటి 24 శక్తి కేంద్రాలు స్పందిస్తాయి .ఇప్పుడు మనము 24 శక్తులలో విజ్ఞాన పక్ష మార్గము ఇంకొకట్టి వామ మార్గము నేర్చుకుంటున్నాము

310898 గాయత్రి శక్తి ధారలు 2 (2)

భువనేశ్వరి సాధనని నారదుడు చేసాడు. ఈ వామ మార్గ పద్దతిలో నాభి వద్ద ఏకాగ్రతతో సంయమనం చేయగలిగిన వ్యక్తి తన శరీరం యొక్క నిర్మాణాని పూర్తిగా అర్ధం చేసుకోగలడు. ఎక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేటటువంటి జ్ఞానము నాభి నుంచి వస్తుంది

310898 గాయత్రి శక్తి ధారలు 2 (3)

ఆధ్యాత్మికత అనేది ఒక జీవన విధానము. సైంటిస్ట్ ఒకలా జీవిస్తాడు ఇంజనీర్ ఒకలా జీవిస్తాడు. యోగ సాధన ఇవ్వడానికి నలంద ,తక్షిల లాంటి విశ్వవిద్యాలయలు వచ్చాయి యోగవిద్య ద్వారా మీరు సాధించాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ మొత్తం సృష్టిని నడిపించే శక్తి యొక్క కార్యక్రమాలలో పాలు పంచుకోవచ్చు

310898 శ్వాస ధ్యానము

ప్రకృతి మీకు మార్గదర్శనము చేస్తూ ఉంటుంది, మీరు దాన్ని గమనించుకోండి. ఆధ్యాతమికత అంటేనే ఐశ్వర్యము, సిద్ధులు. మీరు యోగుకుగా మారాలి, యోగ సాధనకు తాళంచెవి శ్వాస.

310898 యోగసిద్ధికి సోపానములు

యోగము అంటే జపము, తపము కాదు. అనేక జన్మల పట్టి పుట్టుక చావు అనేది చూసిన మనము ఈ జన్మలో అన్నా అసలు మన జీవిత లక్ష్యము ఏమిటి? అన్న ఆవేదన తెస్సుకోకపోతే యోగ విద్యలోకి మనము ప్రవేశించలేము.

310898 గాయత్రీ శక్తిధ్యానము

గాయత్రీ శక్తిధ్యానము - గాయత్రీ మంత్రములోని ఒక్కో అక్షరము ఒక్కొక్క శరీభాగాన్ని రక్షిస్తున్న భావనతో ధ్యాన విధానము

310898 ఒకే విశ్వము - ఒకే భాష - ఒకే ధర్మము

ఇప్పుడు జరుగుతున్న యుధ్ధాలు ఎక్కువభాగము మానసిక తలములో ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. మనము మన మానసిక స్ధితిని జంతు స్థాయినుండి మానవ స్థాయికి అచ్చటినుండి దేవమానవ స్థాయికి తీస్కొని వెళ్ళాలి.

310899 గాయత్రీ స్మృతి

గురువు నుండి వస్తున్న గాయత్రీ మంత్ర శబ్ధము మీ అంతరంగములో ప్రవేశంచటాన్ని గమనిస్తూ గాయత్రీ మంత్రము చెయ్యాలి. ఏ మంత్రముకైన సాఫల్యము కలగాలంటే మంత్రానికి మీ భావనలు కలుపుకోవాలి.

140898 కృష్ణాష్టమి సందేశము - యోగ విద్యా నియమాలు

యోగ విద్యకు ఆధారభూతమైన నియమాలను తెలియచేసారు. భగవద్గీత యొక్క ప్రతి అధ్యాయాన్ని మీరు అర్ధము చేసుకుని దానికి తగిన విధముగా మీ జీవితాలను మలుచుకుంటే మీరు శ్రీ కృష్ణ స్తాయికి చేరగలుగుతారు.

1998కృష్ణాష్ఠమికి తయారీ

కృష్ణుని స్పర్శతో కుబ్జ అందవిహీనంగా ఉన్నది కూడా ఎంతో అందంగా తయారయ్యిందో అలా గురు స్పర్శద్వారా మీరు మీలో ఉన్న చెడు అంతా పోగొట్టుకోవాలి.

1998కృష్ణాష్ఠమికి తయారీ

సుపర్ణా కిరణములు - వీటిని ఉపయోగించుకోవటము నేర్చుకోవాలి. మీలో ప్రేమతత్వము ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత ఎక్కువ కృష్ణతత్వాన్ని అర్ధము చేసుకునే శక్తి పెరుగుతుంది.

1998కృష్ణాష్ఠమికి తయారీ

నాటుకోవటం నేర్చుకోండి, మంచి మాటలు నాటుకోండి, మంచి కర్మలు నాటుకోండి. మీ ఆలోచనలు ఏ దిశలో ఉంటాయో అదే దిశలో మీ పరిస్ధితులు ఉంటాయి అని తెలుసుకోండి. ఈ పృధ్విపై ఉన్న వనరులన్నీ మానవుల కోసమే ఉన్నాయి అనే రాక్షస ఆలోచనల నుండి బయతికి రండి.

సెప్టెంబర్

010998 24 గాయత్రి శక్తి ధారలు 2

"ఆచరణలోకి రాని జ్ఞానం ఎందుకు ఉపయోగబడదు. ప్రకృతిలొ ఉన్న 24 శక్తులు మన శరీరంలొ కూడ ఉన్నాయి. మనిషికి కుడి చెయ్యి, ఎడమ చెయ్యి ఎలా ఉంటుదొ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులొ కూడ దక్షిణ మార్గము, వామ మార్గము ఉంటాయి . బ్రాహ్మి శక్తి సృజనాత్మకమయిన శక్తి. ఈ సృజనాత్మకమయిన శక్తి మొట్ట మొదట భూమిలొ కనిపిస్తుంది "

110998 గాయత్రీ రామాయణము

భరతుడు జటాధారి ఐన రాముడిని కావాలనుకున్నాడు, జటాధారి అంటే ఋషి వలె జీవిస్తున్న రాముడిని కావాలనుకున్నాడు, రాజు ఐన రాముడు కాదు. కుటీరములో ఉన్న రాముడు కావాలనుకున్నాడు, ఇలాంటి రాముడ్ని కోరుకోండి సాధకులు . వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాల పై ఆధారప్డి ఏర్పడింది అని తెలుసుకోండి.

040998 గాయత్రీ ఉపనిషత్

చాలా మంది వ్యక్తులు ఇంట్లో కూర్చుని టి వీ లో వచ్చే అధ్యాత్మిక గురువుల ప్రవచనాలు చూస్తూ ఆ వక్తల యొక్క ప్రావీణ్యతను గురుంచి పిచ్చా పాటీ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అంతే కాదు ఆ గురువు ని గురుంచి అతి నీచంగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, అలాంటి వారును అత్యంత కరుణ లగిన గురువు ఏమీ అనడు. కానీ ప్రకృతిలో మనము మాట్లాడిన ప్రతి మాట రికార్డ్ అవుతుంది, అందువలన ప్రకృతి వాళ్ళను కొంత సమయములో శిక్షిస్తుంది, అందువలన మీ వాక్కుని జాగ్రత్తగా వాడుకోండి, మాకు ఏందుకు ఇన్ని కష్ఠాలు ఉన్నాయో తెలీదు అనేవారు ఇలాంటి పాపము చేసినవారై ఉంటారు.

030998 గాయత్రీ గీత

జీవితాన్ని ఒక పాటలాగా జీవించటం, ఏ రోజుకారోజు జీవించటం, ఆ రోజుకి ఆ క్షణానికి ఏమి కావాలో అది లభిస్తుంది అనే గాయత్రీ మంత్రములోని యోన: అనే మంత్రము మనకు నేర్పిస్తుంది.

దీక్షలు- మౌనము

మిమ్మల్ని మీరు ఖాళీ చేసుకొనకపోతే గురువు ప్రవేశించలేడు, కాబాట్టి మౌనముగా ఉండటము అలవాటు చేసుకోండి. రకరకాల దీక్షల ప్రాముఖ్యతను వివరించాను అర్ధం చేసుకుని ఆచరించండి.

గాయత్రీ మంత్రాక్షర వివరణ

గాయత్రీ మంత్రము ద్వరా మీ కోరికలు తీరతాయి అనేది సత్యము, కానీ గాయత్రీ మంత్రము చెయ్యటంద్వారా మీరు బ్రహ్మ స్థాయికి చేరగలరు, అది మీరు నేర్చుకోవలసిన విషయము.గాయత్రీ మంత్రాక్షర వివరణ , ఒక్కొక్క అఖరాన్ని అర్ధము చేస్కొని గాయత్రీ మంత్రాన్ని తన్మయత్వముతో ఎలా చెయ్యాలో వివరించారు.

సమస్యల నివారణకు గాయత్రీ

రకరకాల గాయత్రీ మంత్రజప విధానము వలన కలిగే ఫలితాల వివరణ, సమస్యల నివారణకు గాయత్రీ మంత్రాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి.? మనో నిగ్రహమునకు స్త్రీలకు : వృషభారూఢురాలైన, తెల్లని వస్త్రాలు ధరించిన నాలుగు భుజములు కల్గిన ఒక చేతిలో మాల, రెండవ చేతిలొ కమండలము, మూడవ చేతిలొ పుష్పము నాల్గవ చేతిలో పుస్తకము ఉన్న, ప్రసన్న ముద్రలో అమ్మవారిని ధ్యానము చెయ్యటమువలన మనో నిగ్రహము ప్రాప్తిస్తుంది.

030998 గాయత్రీ సంహిత - గాయత్రీ గీత

గాయత్రీ సంహిత, గాయత్రీ గీత శ్లోకము, అర్ధము, వివరణ.

030998 గాయత్రీ సంహిత

గాయత్రీ గీత వివరణ, పారాయణ. భూర్ భువ: స్వహ వివరణ

030998 గాయత్రీ గీత గాయత్రీ స్మృతి

గాయత్రీ గీత గాయత్రీ స్మృతి స్త్రీల యొక్క శక్తిని అర్ధం చేసుకోవటానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలెను. స్త్రీకి మానవ జన్మని ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఉంది, అంటె సృష్టి చెయ్యగల శక్తి పురుషునిలో కంటె అత్యధికంగా స్త్రీకి ఉంది. స్త్రీ సంయోగకాలములో ఎలాంటి ఆలోచనలతో ఉంటే అలాంటి పిల్లలు పుడతారు అనటానికి మహా భరతంలోని ధృతరాష్ట్రుదు, పాండురాజు మొదలగువారి జననాన్ని అర్ధం చేసుకోవాలి . ఈ విజ్ఞానాన్ని మనము ఆడపిల్లలకి అందించగలిగితే అత్యంత ఉన్నత మానసిక స్ధితి కల్గిన పిల్లలకి జన్మని ఇవ్వగలిగేట్లుగా వారిని మనము తయారు చెయ్యగలము. స్త్రీ పురుషులు సమానము అనే మాట అబధ్ధము, స్త్రీ పురుషుడికంటె అత్యంత శక్తివంతురాలు అనేది అర్ధం కావాలి, కానీ ఎప్పుడు అత్యంత ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్న స్త్రీ మాత్రమే అనేది తెలుసుకోండి.

030998 గాయత్రీ గీత గాయత్రీ స్మృతి

గాయత్రీ స్మృతి జాగృదస్త్వ స్వదా భవ- నిరంతర జాగృత స్ధితిలో ఉండటం చాలా అవసరము . ఉదారత- ఇది అధ్యాత్మిక జగత్తులో అనంతమైన ఎత్తులకు తీస్కొని వెళ్తుంది.

080998 గాయత్రీ రామాయణము

గాయత్రీ స్మృతి మనకు ప్రతి క్షణము గాయత్రీ శక్తిని ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలో చెప్తుంది, గాయత్రీ సంహిత ఎలాంటి పధ్ధతులు అనుసరించాలో చెప్తుంది, గాయత్రీ గీత జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలో చెప్తుంది, గాయత్రీ రామాయణము కుండలినీ జాగరణ గురుంచి చెప్తుంది.

110998 ధ్యానస్ధితిని పొందటం ఎలా ? క్లీం బీజసాధన

గాయత్రీ స్మృతి మనకు ప్రతి క్షణము గాయత్రీ శక్తిని ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలో చెప్తుంది, గాయత్రీ సంహిత ఎలాంటి పధ్ధతులు అనుసరించాలో చెప్తుంది, గాయత్రీ గీత జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలో చెప్తుంది, గాయత్రీ రామాయణము కుండలినీ జాగరణ గురుంచి చెప్తుంది.

030998 గాయత్రీ మాత యొక్క 24 శక్తి ధారలు

గాయత్రీ మాత యొక్క 24 శక్తి ధారలను సాధకుడు తప్పనిసరిగా అర్ధము చేసుకోవాలి, 12 దక్షిణ మార్గ శక్తులు, 12 వామ మార్గ శక్తులు ఉన్నాయి. జ్ఞాన పక్షానికి ఇచ్చిన ప్రాముఖ్యత మనము ప్రాక్టికల్స్ కు కూడా ఇవ్వాలి. దేవతా ఆరాధనలో మనము హనుమంతుడి దగ్గరకి వెళ్తే అరటిపండు నైవేద్యము పెడతాము, ఏ పండైనా పెట్టాచ్చా అంటే కాదు, మీరు ప్రాక్టికల్స్ చేస్తున్నాప్పుడు ఆ దేవత యొక్క గుణగణాలను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుని చెయ్యాలి. ఆలోచనలు, భావనలు & క్రియలు కలిపితేనే మీరు మీకు కావల్సిన దేవతానుగ్రహాన్ని పొందగలరు.

060998 గాయత్రీ ఋషులు - చందస్సు - దేవతలు

గాయత్రీ మంత్రమును ఎంత జపించినా ఆ శక్తిని ఉపయోగించుకోవటము మీకు రానప్పుడు అది దుర్వినియోగమవుతుంది. గాయత్రీ ఋషులు, చందస్సు, దేవతలు వీటిని సంపూర్ణంగా అర్ధము చేసుకోవాలి. సంధ్యాకాలము యొక్క సరైన అర్ధాన్ని పట్టుకోవాలి. పొద్దున బాలగా, మధ్యాహ్నము యవ్వనవతిగా, సాయంత్రము వృధ్ధగా అనే గాయత్రీ వర్ణన శారీరక స్ధితి గురుంచి కాదు మాట్లాడెది సాధకుడి యొక్క స్ధితి లో పరిణతలో రావలసిన మార్పులు గురుంచి మాట్లాడుతున్నారు.

గాయత్రీ మంత్రమునులోని భూర్ భువ:స్వహ: వివరణ

గాయత్రీ మంత్రమునులోని భూర్, భువ: స్వహ: అన్నా పావక , పవమాన & శుచి అన్నా, అ, ఉ, మా అన్నా ఒక్కటే. ఇవి స్థూల, సూక్ష్మ మరియు కారణ చేతనత్వముల యొక్క విస్తరణను గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. మూలాధారము నుండి పైకి ఎర్పుదు కుడివైపునుండి, ఎడమవైపునుండి పసుపు వర్ణము, మధ్య నుండి నీలము వర్ణము పైకి వస్తున్నాయి. ఈ బ్రహ్మాండమునుండి వచ్చే పసుపు, ఎరుపు నీలము రంగులతో కలుస్తునాయి, దీనిని శిఖా బంధనము అంటారు. శిఖలోనుండి బ్రహ్మాండమునుండి వచ్చే ఎరుపు పసుపు నీలము రంగులు మన మూలాధారమును వైపు క్రిందకి వస్తున్నాయి, మూలాధారమునుండి పైకి వస్తున్న రంగులు రెండూ కలుస్తున్నాయి. ఈ సాధనలో వర్ణములు చాలా ప్రాముఖ్యము అని గుర్తుంచుకోండి.

020998 24 గాయత్రి శక్తి ధారలు 3

"విశ్వమాత అంటే ప్రపంచం అంతా ఒకే కుటుంబము. విశ్వమాత శక్తిని భౌతిక జగత్తులొ దింపేటటువంటి శక్తిని భవాని అంటాము. భవాని అంటే విశ్వమంతా ఒకటే అనే ఆలోచనలకు అడ్డు తగిలె పరిస్థితులను రూపుమాపాలి. "

030998 24 గాయత్రి శక్తి ధారలు 4

"వేదమంత్రాలను అర్ధం చేసుకోవడానికి, ఋతుంభర ప్రజ్ఞ జరగడానికి 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ప్రకృతి ఎప్పుడు ఏది చేసినా అది మన మంచికే. శ్వాస మీద దృష్టి. ఋతుంభర ప్రజ్ఞ యొక్క స్థూల జగత్తులొ పనిచేసె శక్తి భువనేశ్వరీ, భువనేశ్వరీ సాధన అంటె 14 భువనాలలొ ఎక్కడ ఈ విధమయినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో ఆ పరిస్థితులకు తగినట్లు ఆచరించగలగటం భువనేశ్వరి సాధన. "

040998 24 గాయత్రి శక్తి ధారలు 5

"అణువుల యొక్క కదలికే వాయువు. వాయువుకి స్వయంగ ఏ ఉనికి లేదు. అణువులు మన శరీరానికి తగిలే వేగాన్ని వాయువు అంటున్నాము . వాయువు వలన విజ్ఞానమయ కోసం ఉద్భవిస్తుంది. ఆనందమయ కోశానికి కారణ మయినటువంటి జలతత్వము, విజ్ఞాన మయకోశానికి కావలసినటువంటి వాయు తత్వము, మనోమయ కోశానికి కావాల్సిన నటువంటి అగ్నితత్వము ఏర్పడ్డాయి "

040998 గాయత్రీ వర్ణ ధ్యానము

గాయత్రీ వర్ణ ధ్యానములో గాయత్రీ మంత్రములోని ఒక్కొక్క అక్షరముపై ధ్యానము ఎలా చెయ్యాలి? దానివలన కలిగే ఫలితములు ఏమిటి అనే వివరణ

080998 గాయత్రీ రామాయణము 1

సుగ్రీవుడు - వాక్కు - రెండు స్వరపేటికలు గాలికి కంపిస్తూ ఉంంటాయి, ఆ రెండింటి వల్లే శబ్ధాలు అనంటముగా ఏర్పడుతున్నాయి, విశుధ్ధి చక్రము వల్ల ఇది జరుగుతోంది. మన శభ్దాలకు, మిగతా ప్రాణుల శబ్ధాలు మన వలె రక రకాల భావ పరంపరలను తెలుపలేవు. అది మానవుడికి మాత్రమే సాధ్యము.

080998 గాయత్రీ రామాయణము 2

రాక్షసుడు అనగా - యజ్ఞఘ్నాన్ - యజ్ఞములను ధ్వంసము చేసేవాళ్ళు రాక్షసులు. యజ్ఞము అనగా ప్రకృతియొక్క చక్రీయ క్రమము , దీన్ని భంగపరిచేవారు రాక్షసులు. ముందు రాక్షసత్వము అంంటే ఏమితో సరిగ్గా అర్ధము ఐతే అప్పుడూ మనము ఏ స్థాయిలో ఉన్నామో మనకే అర్ధం అవుతుంది.

110998 దేవాలయాలు

గాయత్రి సాధనకి ద్వాదశ రాశులకి వున్న సంబంధం చేపుకున్తున్నాం. ప్రారబ్ద కర్మ మాత్రమే తెలుసు ఇప్పుడు మనకి సంచిత కర్మ గురించి తెలియదు. ఆగామి కర్మ ఎలా ఏర్పడుతుంది సంచిత కర్మ ప్లస్ ఇప్పుడు చేసుకున్నటువంటి కర్మ. జ్యోతిశాస్త్రం నిజంగా అధ్యయనం చేసుకుంటే ఈ ప్రారబ్ద కర్మ యొక్క స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది. గాయత్రి మంత్రం అందరూ చేసుకుంటే సంచిత కర్మ తగ్గుతుంది. ప్రతి రోజు ఆత్మవలె జీవించాలి

110998 జన్మ కర్మ తపస్సు

గాయత్రీ మంత్రము అందరూ చేస్కొండి అని 1875 సంవత్సరమునుండి గురువులు గాయత్రీ మంత్రము చేస్కోంది, దానివలన మీ సామూహిక కర్మలు మారతాయి అని చెప్తే మీరు అది తప్ప అన్నీ చేస్తారు. ఏ వ్యక్తి ఐనా 5 రకాల కర్మలను పూర్తి చేసుకునేందుకు పుడతారు - 1.మృత్యువు యొక్క రహస్యాన్న్ని చేదింఛాలి ( ఆత్మ బోధ- తత్వబోధ)మిగిలిన అయిదింటిణి ప్రవచనములో వినగలరు.

110998 ప్రారభ్ద సంచిత కర్మలు - తపస్సు

సంచిత కర్మ - అనేక జన్మలనుండి మూటలు మోస్తున్నాము. 12 రకాల తపస్సులనుగురుంచి వివరణ

010998 గాయత్రీ ఉపనిషత్

" నిరంతరం గురు సాన్నిద్యంలొ ఉండాలి. ఈ శరీరం నాది కాదు గురువుకి ఇచ్చెసాను అనే భావన ఉండాలి. ఏ పని చేసినా గురువే నా ద్వార ఈ పని చేయిస్తున్నాడు అనే భావన ఉండాలి, నేను చేస్తునాను అనే భావన ఉండకూడదు. "

040998 గాయత్రీ ఉపనిషత్ పార్ట్ 1

మీకు నచ్చని వాళ్ళు మీకు శత్రువు అయినటువంటి వ్యక్తి దగ్గర జ్ఞానం ఉంటే కఛ్చితంగ వాళ్ళ దగ్గరకి తగినటువంటి శ్రద్ధతో తగినటువంటి భక్తితో వెళ్ళాలి. మీ లోపల ఉన్న అహంకారాన్ని గురువు మాత్రమె గుర్తించగలడు. గురువు యొక్క సమక్షంలొ గురువు యొక్క జ్ఞానంతొ శిష్యుడు కూడ గురువు లాగ మారాలి

040998 గాయత్రీ ఉపనిషత్ పార్ట్ 2

కష్టపడి పని చెయ్యండి. అది ఒకటే గాయత్రి మంత్రంలొ ఉన్న మూలం. కష్టపడి పని చేస్తె శ్రద్ధ విశ్వాసాలతొ మీరు ఎలాంటి పరిస్థితులు కావాలనుకుంటున్నారొ అలాంటి పరిస్థితులు దాని అంతట అవే ఏర్పడతాయి. మనకి కావాల్సిన గాయత్రి సాధన మనం చేస్తుంటాము. జంతువులకు కావలసిన గాయత్రి సాధన జంతువులు చేస్తు ఉంటాయి. గరుడుడు విష్ణువుకి వాహనం కాగలిగాడు. సింహము దుర్గకి వాహనము కాగలిగింది.

040998 గాయత్రీ ఉపనిషత్ పార్ట్ 3

"నిరంతరము ఏ పని చేస్తున్నా మనస్సు మాత్రము లక్ష్యం మీద ఉండాలి దానినె శ్రద్ధ అంటారు. నిరంతరం లక్ష్యాన్ని పొందటానికి ఎలా చెయ్యగలిగితె అలా చెయ్యాలి. సాధన అంటూ మొదలు పెడితే ఎప్పుడొ ఒక్కప్పుడు లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు. గాయత్రి సాధన ద్వార శ్రీని, ప్రతిష్టని, జ్ఞానాన్ని ని పొందగలరు"

040998 గాయత్రీ ఉపనిషత్ పార్ట్ 4

" ప్రకృతి నుండి శక్తులను ప్రతిష్టించుకొని ఆ శక్తులను ఎప్పుడు ఏది కావలొ ఉపయోగించుకునే విధానము యజుర్వేదము. యజుర్వేదము యజ్ఞము ద్వారా మనం అంతరిక్షంలొ ఉన్న శక్తులను కిందకు దింపుకోవచ్చు అని చెప్తుంది. మనకు ఏది కావాలంటే అది అంతరిక్షంలొ ఉంది. ఋగ్వేదము సూర్య కిరణాలు పదార్ధంగ మారడం. సూర్యుడు యొక్క అన్ని కిరణాలు ఎక్కడికి వెళుతున్నాయో సామ వేదం తెలుపుతుంది. "

040998 గాయత్రీ ఉపనిషత్ పార్ట్ 5

" గాయత్రీ సాధకుడు పూర్వ జన్మ సంస్కారాల వలన ఏ విధమయినటువంటి పరిస్థితి లబిస్తుందో అక్కడ ఆనందమయంగ జీవిస్తాడు, ఏదీ కోరుకోడు. యోగపరమయినటువంటి అలోచనా విధానము, శాస్త్ర పరమయినటువంటి జీవిత విధానము. అయాచక వ్రతము, అపరిగ్రహ వ్రతము పాటిస్తూ ఉంటాడు. "

090998 దత్తాత్రేయ షట్చక్ర స్తోత్రము - వివరణ

దత్తాత్రేయ షట్చక్ర స్తోత్రముయొక్క వివరణు అర్ధము చేసుకుంటు గంట సేపు గాయత్రీ మంత్ర జపము చేసుకున్న తరువాత ఈ శ్లోకాలు చదువుకుని 5 నిమిషములపాటు అజ్ఞా చక్రములో తెల్లని చల్లని జ్యోతిని ధ్యానించండి. ఇది కుండలినీ సాధన. ఈ సాధనను ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహముతో చేస్తున్నాము అనే భావనతో చేసుకోండి.

090998 దేవాలయములలో జపము యొక్క వైజ్ఞానికత

మంత్ర జపము చేసినప్పుడు జపము యొక్క శక్తి ఆకాశములోని ఉచ్చ లోకాలకు వెళ్ళి అది ఘనీభవించి మళ్ళీ తిరిగి వర్షిస్తుంది, ఇది దేవాలయాల వెనుక ఉన్న విజ్ఞానము. దేవాలయాలలో ఒకే చోట కూర్చుని నిత్యము సామూహికముగా ఏ దేవత ఆ గుడీలో ఉన్నదో ఆ దేవత యొక్క మంత్రాన్ని ఉచ్చరించటమువలన ఆ దేవాలయము యొక్క ఉచ్చ లోకాలలో పైన ఆకాశములో అంతా ఆ శక్తి ఆవరించి ఉండి ఆ గుడికి వెళ్ళిన అందరి మీద ఆ దేవత యొక్క అనుగ్రహము ఎల్ల వేళలా వర్షిస్తూ ఉంటుంది. ఒక నిర్ణీతమైన ప్రాకృతిక శక్తులు భూమికి, జలానికి, అగ్నికి, వాయువుకి సంబంధించిన దేవతలు ఒకొక్క స్థలముపై వాటీ అధికారము ఉంటుంది, అదే స్థలములో మీరు ఒకే సమయములో కూర్చుంటే ఆ తత్వములయొక్క కణాల యొక్క అధిదేవతలు మన చుట్టూతా చేరి మన శరీరములోని ఆ తత్వాధిదేవత యొక్క అనుగ్రహమువలన మన శరీరములో ఆ తత్వమును బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి.

080998 ( జి ఎం వి) గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ వేదములు

" మనకు ఏది మంచిదో మనకంటే ప్రకృతికే బాగా తెలుసు అన్న విశ్వాసము, శ్రద్ధ ఉండాలి. సామర్ధ్యము ఉపయోగించకుండా, తెలివి తేటలు ఉపయోగించకుండా ఎదుటి వాడిని మోసం చేసి సంపాదించిన ఏ డబ్బు కూడ నిలవదు. కల్యాణ కరమయిన ఆలొచనలు ఎక్కడ ఉన్నా అది ఋగ్వేదము. "

060998 గాయత్రీ శాప విమోచనము గాయత్రీ రామాయణము

శాపం అంటె అవరోధాలు. కొన్ని శక్తులు కొన్ని చోట్ల అనవసరం. అందుచేత వాటికి అవరోధం కలిగించటానికి శాపం. శాపం గాయత్రికి లేదు. గాయత్రి యొక్క ఉపయోగాన్ని అవసరం ఐనప్పుడు ఉపయోగించు కోవటం అవసరం లేన్నపుడు మూసివేయటం.

070998 గాయత్రీ రామాయణము

నిద్రలేచిన దగ్గర నుండి పడుకునేవరకు కూడ ఒక వ్యవస్థగ నిర్ణీతమయిన లక్ష్యాన్ని పొందటానికి ఉపయోగించు కోవాలి. మంచి పని అయితే తక్షణమే చెయ్యాలి.

080998 గాయత్రీ రామాయణము

"ఆధ్యాత్మిక జగత్తులొ మీరు ముందుకు వెళ్ళాలంటె దేవతలవలె మీ వద్ద ఉన్నదాన్ని ప్రపంచంకోసం ఉపయోగించండి. ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు, గాయత్రి సాధకులకు ఒకటె కులం."

090998 కుండలినీ సాధన దేవాలయములు పండగల విశిష్ఠత

మానవ శరీరధారి ఎవరయినా సరే సంచిత ప్రారబ్ధ కర్మను పూర్తి చేసుకోవడానికే పుడతాడు. ఎవరి ప్రారబ్ధ కర్మను బట్టి వారికి అలాంటి శరీరం వస్తుంది. మానవునికి ఒక లక్ష్యం మృత్యువు యొక్క రహస్యాన్ని చేధించుట. అది చేధించటానికి ప్రతి రోజు రాత్రి నిద్ర పోయెటప్పుడు మృత్యువు , ప్రతి రోజు పొద్దున్న నిద్ర లేచిన తరువాత కొత్త జన్మ అని అనుభూతి చెందుతూ ఉండటమే. ఓక ఆత్మలాగ జీవించగలగటం .

110998 కుండలినీ ధ్యానము

సర్వము మరిచి జ్యోతి మీదదృష్ఠి భృకుటి దగ్గర జ్యోతి దర్శనం, చాలా రిలాక్స్డ్ గా జ్యోతిని దర్శించండి. శరీరము ఏ స్థితి లో వున్నా పర్వాలేదు ఆ మానసిక స్థితి లో వుండాలి. ప్రతి రోజు మంత్ర జపం అయ్యాక ఈ సాధన చేసుకోవాలి.

090998 ఋషి మహర్షి

"బుద్దిని ఉపయోగించుకొనే శక్తి మనిషికి ప్రకృతి నుండి వస్తుంది. ప్రకృతి యొక్క శక్తులను తన అవసరాలకు ఉపయోగించు కొనేవాడు బలవంతుడు. బుద్ది బలం ఉన్నవాడు తను సాధించ వలసిన కార్యక్రమాలని సాదించగలుగుతాడు. "

నవరాత్రి సాధనా విధానము- పరిణామ క్రమము

గాయత్రీ అనుష్ఠానము చేసేటప్పుడు శక్తి కావాలనుకున్నవారు ఎరుపు రంగు , సమృధ్ధి కావాలనుకున్నవారు పసుపు రంగు & ప్రేమ ఆకర్షణ, కుటుంబములో శాంతి కోరుకున్నవాళ్ళు నీలము, తెలుపు వాడాలి. ఈ ప్రవచనములో చెప్పిన విధముగా చేస్తే ఏ సాధన ఐనా 100% ఫలితాని ఇస్తుంది.

110998 సూక్ష్మ జగత్

గాయత్రి,అమ్మని చూస్తూ వుండండి ,ఈ చిత్రము అతిచేతనత్వ స్థాయిని కూడా దాటినటువంటి ఋషులు నిర్మించినది మనము నిజం గా ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళ యొక్క చిత్రము కూడా ఇక్కడ ప్రతిబింబిస్తుంది. మిమల్ని బ్రహ్మ స్థాయిలోకి తెసుకువెళ్ళడానికి ఆవిడ వస్తుంది. గాయత్రి మంత్రము యొక్క అర్ధాని ౩ యోగాలుగా తెలుసుకుంటాము ( కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన ). భగవత్ శక్తిని మనం ఓం అని పిలుస్తాము

110998 తపస్సు కర్మ

పుస్తకాలు చదవడం మాత్రమే కాదు వాటిని ఆచరణలోకి పెట్టాలి. యోగి అనేటటువంటి వాడు నిరంతరము స్మరణ లో వుండాలి. ఋషిమయ జీవితం అలవరచుకోకుండా కుండలిని జాగరణ మీకు రాదు. 6 చక్రాలు మరియు వాటి దళ్లాలు బాగా అధ్యనం చేసుకోవాలి. మనసు నుంచి మొదలెట్టాలి. ఆజ్ఞ లో వుంది అంచేత కుండలిని జాగరణ మొత్తం ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి మొదలవుతుంది

110998 తపస్సు

పుస్తకాలు చదవడం మాత్రమే కాదు వాటిని ఆచరణలోకి పెట్టాలి. యోగి అనేటటువంటి వాడు నిరంతరము స్మరణ లో వుండాలి. ఋషిమయ జీవితం అలవరచుకోకుండా కుండలిని జాగరణ మీకు రాదు. 6 చక్రాలు మరియు వాటి దళ్లాలు బాగా అధ్యనం చేసుకోవాలి. మనసు నుంచి మొదలెట్టాలి. కుండలిని జాగరణ మొత్తం ఆజ్ఞ చక్రం నుంచి మొదలవుతుంది

110998 ప్రారభ్ద సంచిత కర్మలు - తపస్సు

సంచిత కర్మ - అనేక జన్మలనుండి మూటలు మోస్తున్నాము. 12 రకాల తపస్సులనుగురుంచి వివరణ

దుర్గాష్టమి

రక్త బీజుడు అనగ్గా మన కోరికలు, ఒక కోరిక తరువాత ఇంకొక కోరిక పుట్టినట్ట్లుగా రక్త బీజుడు పుడుతూ ఉంటాడు. దుర్గా సప్త శతిలోని మొదటి అధ్యాయము కాళీ శక్తిని గురుంచి తరువాతి 8 అధ్యాయములు లక్ష్మీ శక్తిని గురుంచి తరువాత 13 అధ్యాయాలు సరస్వతీ శక్తినిగూర్చి తెలుపుతాయి.

300998 ఆస్ట్రాలజీ & వాస్తు

ఆస్ట్రాలజీ & వాస్తు - 12 రాశులలో 6 రాశులు ఇచ్చే రాశులు, 6 తీస్కొనే రాశులు, స్థిర స్వభావ రాశులు, చర స్వభావ రాశులు, ద్వి స్వభావ రాశులు . మొదట స్ధిర రాశి - మేషము.

310898 24 గాయత్రి శక్తి ధారలు 1_ నవగ్రహ

"సూర్యుడు ఎప్పుడు అయితే ఉద్భవిస్తాడొ దిక్కులు ఏర్పడతాయి. దిక్కులు ఎప్పుడు అయితే ఏర్పడతాయో ఆ దిక్కుకు సంభందించినటువంటి గ్రహాలు ఏర్పడతాయి. ఈశాన్య దిశకి అదిపతి బుధుడు. గురువు ద్వార లభించే జ్ఞానం అఖండమయినటువంటి జ్ఞానం. ఆ అఖండ మయినటువంటి జ్ఞానం మనకి బుధుడు దగ్గర నుండి వస్తుంది"

అక్టోబర్

011098 Navaratri Rushimaya Alochana

ఋషులయొక్క వాక్కులోని వరాలిచ్చే శక్తి, శపించే శక్తి మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రకృతి నియమాలు అర్ధము చేసుకోవాలి. ప్రకృతి నియమాలకు లొంగిపోతే కానీ మీరు పంచతత్వాలపైన ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించలేరు.

051098 మృత్యురహిత జీవితము జీవించడం ఎలా ?

ప్రతి దినము కొత్త జన్మ ప్రతి రాత్రి మృత్యువు అనే ఈ సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఎలా జీవిస్తే మృత్యురహిత స్ధితికి మానవుడు ఎదగగలడో వివరించారు. ఇది మళ్ళి మళ్ళీ వింటె కానీ అర్ధము కాని ప్రవచనము. మనము ఒక స్కూటర్ ను ఒక లక్ష్యానికి చేరటానికి ఎలా వాడతామో అలా మన శరీరాన్ని మన లక్ష్యమును సాధించటానికి ప్రతిరోజూ జాగ్రత్తగా ఎలా వాడాలి? కల ప్రపంచములో మునిగి పోకుండా పై స్థాయికి వెళ్ళటం ఎలా?

231098 భగవద్గీత - రెండవ అధ్యాయము

నిరంతరము గురు సన్నిధానములో ఉండటమే గురు స్పర్శ. గురువులు అలాంటి కర్మ నుండి మనల్ని బయటికి లాగేందుకు కావలసిన మార్గదర్శనం ఇవ్వగలరు. Yఒగికి మమకార అహంకారముల వల్ల సుఖ దు:ఖములు ఏర్పడకూడదు. ఏది జరిగిన ఓ కె అనుకోగలగాలి, కానీ పని చేసుకుంటూ పోవాలి. రాత్రి నిద్రపోయేముందు బ్రాహ్మీ స్ధితి గురుంచి అలోఇస్తూ పడూకుంటే మనకు కొన్ని రోజులకి ఆ స్ధితి మనది అవుతుంది. భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయమును వివరించారు.

211098 యోగ సాధకుల ఆవశ్యకత

గురువులు కూడా చాలా భలే మంచి చౌక బేరము అన్నట్టు చాలా మంచి అవకాశాన్ని అతి తక్కువ సాధన సమయములో అత్యంత్ విలైన అధ్యాత్మిక శక్తిని పొందే కాలము ఇది. ఈ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. నేను చెప్పే విషయాలను వీలైనంత ఎక్కువమందికి అందించండి, మీ బాధ్యతలు మీకు సక్రమంగా నిర్వహించండి, ప్రకృతి మిమ్మల్ని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ సంతోషంగా ఉండండి. సర్వజ్ఞత్వం రావాలంటే మీ చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న విషయాలను గమనించుకోండి. అమెరికాలో 52,000 సంవత్సరాల బట్తి జీవించిఉన్న వ్యక్తులు నాకు కొన్ని విషయాల్లొ మార్గదర్శనం అందించారు.

130998 అన్నమయ కోశము-పంచతత్వ సాధన-గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

సంపూర్ణ సృష్టిలోని మానవులు అంతా ఒకే చేతనత్వ స్థాయికి చేరుకున్నారు. వీరి పంచ కోశాలను ఇప్పుడూ అతి త్వరగా వికసింపచేసుకోవచ్చు.మన వద్ద ఉన్న 14 ఉపకరణాలను ఉపయోగించుకోవటమె మనము నేర్పవల్సిన విద్య, నేర్చుకోవలసిన విద్య. అన్నమయ, ప్రాణమయ కోశములను పూర్తిగా వివరించారు.

140998 అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయ కోశములు - గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

వ్యక్తి ముందుగా తన ప్రణాళిక, విశ్వ ప్రణాళికలోని తన భాగము రెండు అర్ధము చేసుకోవాలి, ఇది అర్ధం కావాలి అంటె మొదట తెలియవలసిన - నేచర్ ఈస్ ఆల్వేస్ రైట్. గాయత్రీ మంత్రము వల బలము, బుధ్ధి కౌశలము యశస్సు, ప్రతిష్ఠ అను 5 పొందటానికి గాయత్రీ మంత్రము మనకు ఉపయోగ పడుతుంది. Read Atlas Shrugged by Ayn Rand.

140998 ప్రాణమయ కోశము - గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

ప్రాణమయ కోశములోని పది వాయువులు, లేదా 10 ప్రాణాలే గాయత్రీ మాత యొక్క 10 భుజములు. హవ్యవాహ - మొండెములో శిరస్సులో, కవ్యవాహ - రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళల్లో ఉంటుంది. ఆసనాలకి ఈ హవ్యవాహ కవ్యవాహ విద్యుత్తుకు సంబంధము ఉన్నది. కలియుగము పృధ్వీ తత్వ యుగము. మనిషి ప్రకృతినుండి ఏది తీసుకుంటున్నాడో అది తిరిగి ఇచ్చివెయ్యగలిగే శక్తి ఉండాలి, దానికే మనము యజ్ఞవిద్యను ఉపయోగించుకోవాలి. ప్రకృతిని సంతులనంగా ఉంచటం మనము తక్షణమే యజ్ఞముద్వారా చెయ్యవచ్చు.

150998 మనోమయ విజ్ఞానమయ కోశములు - గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

బాహ్య ఆకాశము, అంతరాకాశము లేదా దహరాకాశము యొక్క లింక్ సోహం సాధనలో పట్టుకోగలిగితే కానీ విజ్ఞానమయ కోశ అనుభూతి రాదు.గాయత్రి మంత్ర సాధనలో పూర్తి ఏకాగ్రత, తన్మయత్వముతో ఆ అమ్మ రూపాన్ని మీరు దర్శీస్తూ చేసుకొనగలిగితే ఆ బ్రహ్మీ చేతనత్వములో పూర్తిగా ఐక్యము కావచ్చు.

160998 ఆనందమయ కోశము - గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

గాంధీగారు అనీబిసెంట్ కలిసి థెయొసఫీలో కలిసి పని చేసారు, కానీ కర్మ సిధ్ధంతము వద్ద వాళ్ళిద్దరికీ కొంచెము తేడా వచ్చింది. అస్పృశ్యత నివారణ ఎలా జరగాలి? భౌతికమైన ఆందోళనద్వరా జరగాలి అని గాంధీగారు, అధ్యాత్మిక సాధనలద్వారా అందరిలోనూ ఒకే ఆత్మ ఉన్నది అని తెలియచెప్పటంద్వారా సాధించచ్చు అని అనిబిసెంట్ చెప్పారు. నిరంతరము ఆనందముగా ఉండటము అనగా ఆనందమయ కోశములో ఉన్నట్ట్లే

110998 షట్చక్రస్తోత్రము- కుండలినీ సాధన

చేతనత్వ మనస్సులోని 10 ఇంద్రియాలు, సూక్ష్మ శరీరంలోని 10 ఇంద్రియాలను మనో బుధ్ధి చిత్త అహంకారములతో అనుసంధానము గాయత్రీ మంత్రము ద్వారా జరుగుతుది. హంసవాహిని గాయత్రో మీద ధ్యానము చెయ్యవలెను.

211098 భగవద్గీత

గీత యొక్క జీవిత విధానాన్ని అర్ధం చేసుకుంటూ ఒక అవగాహన తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము ఏమిటది, ప్రకృతి లో మానవ శరీరము పొందినటువంటి మనము ఖచితంగా భగవంతుడి యొక్క అంశ మనలో వుంది.

201098 భగవద్గీత - జ్ఞాన యోగము

నిత్య తృప్తో నిరాశ్రయ: అను స్ధితిని ఎలా సాధించాలో వివరించారు. సాధకుడు సాధన మొదలుపెట్టగానే మైనాకుడూ వస్తాడు. మొత్తము హనుమంతుడు సీతను వెతికేటప్పుడు ఉన్న వర్ణన అంతా సాధకుని సాధానా ప్రయాణమే. రాహు కేతువలను సరిగ్గ అర్ధము చేసుకొంటే సాధన యొక్క రహస్యాలు మీకు అర్ధము అవుతాయి.

011098 ఋషుల అనుమతి

ఋషులయొక్క వాక్కులోని వరాలిచ్చే శక్తి, శపించే శక్తి మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రకృతి నియమాలు అర్ధము చేసుకోవాలి. ప్రకృతి నియమాలకు లొంగిపోతే కానీ మీరు పంచతత్వాలపైన ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించలేరు.

దత్త జయంతి-నిత్యావతార ప్రక్రియ

ఏ అవతారము వచ్చినా విష్ణువు నుండే వస్తుంది, ఏ గురువు వచ్చినా దత్తుడునుండే రావాలి. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులయొక్క శక్తులు ఈ జగత్తులో ఎలా పని చేస్తున్నాయో తెలుసుకోవాలి. గయత్రీ మంత్రము సూర్య విద్యనుగురుంచి తెలియచేస్తుంది, షోడశీ మంత్రము చంద్ర విద్యనుగురుంచి, యోగ విద్య అగ్ని విద్యను గుంచి తెలియచేస్తుంది. యోగ మాయా శక్తి అవతరణ రహస్యము.

071098 యోగస్ధితి

నిద్రా స్ధితిలో జరిగే మార్పులను అర్ధం చేసుకోండి. పగలు మీరే చేసే కార్యక్రమాల యొక్క ప్రభావము రాత్రి మీ నిద్రాస్ధితిపై ఉంటుంది అని తెలుసుకుని చెయ్యండి.

141098 పృధ్వీ దీక్ష - మాష్టారి జన్మదినము

ధరణీ మాత దీక్ష తీసుకున్నది, దానికి సహకరించిన ప్రతి వ్యక్తి యొక్క పాత్ర చాలా ప్రముఖమైనదే. శ్రీశైలం యొక్క నాలుగు ద్వారాలను సాధకులకు అనువుగా మర్చాలి. త్రిపురాంతకం, ఉమామహేశ్వరం, సిధ్ధ హఠం ఆలంపురం .

అర్జున విషాద యోగ

అర్జున విషాద యోగములో గుడ్డివాడైన ధృతరాష్ట్రుడు కు వచ్చిన విషాదమే మొత్తము మానవజాతి విషాదము. ఏది ధర్మము, ఏది అధర్మము అనే ప్రశ్న మనకు వచ్చింది అంటే మనము సాధకులము, రాలేదు అంటే అసలు మనము సాధకులము కాదు, రాలేదు అంటే మనము యోగ విద్యకు పనికిరాము అని గుర్తు పెట్టుకోండి.

ఆత్మబోధా విజ్ఞానము

గురువుకి కానీ భగవంతునికి కానీ నమస్కరించటము అంటే మన జ్ఞానేంద్రియాలు, నా కర్మేంద్రియాలు నీకు సమర్పణ చేస్తున్నాను అని అర్ధము. మన మనో బుధ్ధి చిత్త అహంకారములపై పూర్తి ఆధిపత్యము సాధకుడికి రావాలి. నిద్ర లేవగానే నేను రోజంతా చేతనత్వముపై అవేర్నెస్ కలిగి ఉంటాను అని అనుకోవాలి.

సాంఖ్యయోగము

సాంఖ్యయోగము - నువ్వు నిల్చుని ఉంటే నేను నీ పని చేస్తాను, కానీ గురు ప్రణాళిక కోసము నిలబడటము మనకు రావాలి, నిలబడ్డాకే గురువు ఏది అన్న చెయ్యగలడు. యోగ విద్యనేర్చుకుంటాము అనే ప్రయత్నము మనము చేస్తే చాలు, ఆయన మనకు కావలసిన మార్గదర్శనము ఇచ్చేస్తాడు. సుఖముగా ఉన్నా, దు:ఖముగా ఉన్నా రెండింటిలో ఏదీ ఎక్కువకాలము ఉండదు అనే జ్ఞానముతో సాధకులు మెలగాలి - నిర్ద్వంద స్ధితి.

261098 కర్మ యోగము

శ్రద్ధతో అసూయారహిత స్ధితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏది చేసినా అది కరెక్ట్ అవుతుంది . ఎందుకు జన్మ ఎత్తాము ఎందుకు నాకు మరణము వస్తోంది అనే విషయాన్ని అర్ధం చేసుకోవాలి. ఈ భగవత్ గీత సాధన అర్ధం చేసుకుంటే మీకు ఆ విషయం తెలుస్తుంది

210798 నిరంతర గురు సాన్నిధ్య సాధనా శిబిరము

దుర్వాస మహర్షి మీరు చేసిన సాధనకు మెచ్చుకున్నారు, మీరు మీ బాధ్యతలను మరింత జాగురూకతతో చెయ్యవలసిన సమయము ఆసన్నమైనది. యుగసంధి సమయములో మీ సాధనకు తగ్గ సమయాన్ని జాగ్రత్తగా కేటాయించుకోండి, నిరంతరము మౌన స్ధితిలో ఉండండి. మీకు సప్త ఋషులు వచ్చి మార్గదర్శనము అందిస్తున్నారు, వారు ఏ రూపాలలో వచ్చారో మీరు పూర్తి జాగురూకతతో ఉండి గమనించుకోండి, గురుచరిత్రల పారాయణ వలన ఆ గురువు జీవితంలోని సంఘఠనలు సాధకులగా మీ జీవితాలల్లో కూడా జరుగుతే అప్పుడు మీరు ఎలా ప్రవర్తింఛాలో దానికి తగిన శ్క్షణ లభిస్తుంది.

291098 కర్మ యోగము

మనవ జీవితం లో రెండు విధాలైనటువంటి విద్యలు అని భారతీయ ఋషి సాంప్రదాయము మనకు చెప్తుంది అవి పరావిద్య, అపరావిద్య పరావిద్య ప్రకృతి యొక్క విద్య మనము కూడా ప్రకృతి యొక్క భాగమే కనుక ప్రకృతి యొక్క శక్తులతో తదాత్మ్యత చెంది తనను తాను మర్చిపోవటము పరావిద్య.

నవంబర్

041198 భగవద్గీత - కర్మయోగము

జన్మ జన్మల భవితవ్యత తెలిస్తే అన్ని జన్మలలోనూ తెలిసేది అడుగుతాము. కానీ మనకు తెలియదు కదా, అందుకని మనకి ఏది సరైనదో అదే గురువు ఇస్తాడు అనే నమ్మకము మనము మన గురువుమీద కలిగి ఉండాలి. భగవద్గీత కర్మయోగములో - అందరూ కర్మయోగమును ఆచరించే మోక్షమును పొందిరి. మీరు నమ్మిన సిధ్ధాంతాన్ని మీరు ప్రమాణంగా స్వీకరిస్తారా ? స్వీకరిస్తే భగవంతుడూ అన్ని చోట్లాఉన్నాడు అని నమ్మినప్పుడూ మన ప్రవర్తన ఇలానే ఉంటుందా ?

081198 కర్మ యోగము

శ్రద్ధతో అస ుకోవాలి. ఈ భగవత్ గీత సాధన అర్ధం చేసుకుంటే మీకు ఆ విషయం తెలుస్తుంది .

201198 సావిత్రీ

వ్యక్తి ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా కేవలము ప్రకృతిపై అధారపడి జీవించటము అనేది సావిత్రీ విద్యలో మనము నేర్చుకోవలసిన ముఖ్య విషయము. బిడ్డ తల్లి గర్భములో ఉండగా జరిగే మోత్తము సమయాన్ని ఈ గ్రంధములో వివరించారు శ్రీ అరవిందులవారు. ద్యూమత్సేనుడూ ధృతరాష్ట్రుడు అన్నా ఇద్దరూ ఒకే లక్షణాలు కలిగినవారు.

271198 సూర్య కిరణ విజ్ఞానమే యోగ విజ్ఞానము

మానవ శరీరము మీద సూర్య కిరణాలు పడి శ్వాసగా మరినప్పుడూ జరిగే మార్పులను ఎలా లయబధ్ధముగా చేసుకోవాలో ఎలా లయబధ్ధము చేసుకోవాలో వేద విజ్ఞానము మనకు నేర్పుతుంది. యోగ విద్య అంటే సూర్య కిరణాల. మన శరీరము శ్వాసకు అనుగుణముగా మార్చటమే యోగ విద్య. ఈ విద్యను తెలుసుకునేందుకు గాయత్రీ మంత్రము అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది, సూర్యుడితో ఉన్న సంబంధాన్ని ఈ మంత్రముద్వారానే పట్టుకోవచ్చు.

డిసెంబర్

251298 మహా యుగము

ఆ యోగమాయా శక్తి పంచాతత్వాల రూపములో పంచ భూతాల రూపం లో వుంటుంది. ఆ చరణాల యొక్క పిల్లలము మనము అనేటటువంటి భావన తో వుండాలి. ఏ కోరికలు లేనటువంటి స్థితిలో వుండాలి. నా శరీరాన్ని నా మనస్సుని నీకు సమర్పిస్తున్నాను.

251298 విష్ణు సహస్ర నామము

By MS. Subbalakshmi

251298 శ్రీ మాహాయోగేశ్వరీ దేవి అవతరణ

భారతదేశముపై ఆ మహాయోగేశ్వరీ దేవి పాదముల నుండి మొదలుకొని ఆవిడ సప్త వర్ణములతో ఉండే ముఖమువరకు ఉన్న వర్ణనపై ధ్యానము.

1998 గాయత్రీ1

ప్రతి వ్యక్తి ఎప్పుడైతే స్థూల శరీరము ధరిస్తాడో ఆ క్షణములో చుట్టురా ఉన్నటువంటి ౩ పరిస్థితులకు బధ్ధుడైవుంటాడు, వాటినే ౩ గ్రంధులు లేక ౩ బంధాలు అంటాము. కుండలిని ప్రక్రియలో కుటుంభ పరిస్థితులు విష్ణుగ్రంధి ,పెద్దవాడై సమాజంలోకి వచ్చినపుడు పరిస్థితులు రుద్రగ్రంధి, మనిషి మీద ప్రకృతి యొక్క ప్రభావము బ్రహ్మగ్రంధి.

1998 గాయత్రీ2

గాయత్రీ బ్రాహ్మి యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఒకటే సాముహికమైనటువంటి జీవనము జీవించటము. ఎప్పుడైతే సాముహిక కోరికలు కోరతారో అప్పుడు విష్ణు గ్రంధి నుంచి శివ గ్రంధికి శివ గ్రంధి నుంచి బ్రహ్మ గ్రంధి కి వస్తాము. సత్సంకల్పాలు బ్రహ్మ గ్రంధి యొక్క జాగరణ కొరకు పెట్టినది. సేవ అంటే ఎదుటివాడికి కావలసినది ఇవ్వటము, మనకు నచ్చినది చేయటము కాదు. స్వాధ్యాయ సత్సంగాలలో సహజంగానే సాముహికత వుంటుంది కనుక బ్రాహ్మి గ్రంధి ఆక్టివేట్ అవుతుంది.

1998 చక్రములు

స్థూల జగత్తులో ఈ 6 చక్రాలు వుంటాయి. మనిషి 6 గుణాలు కనుక అలవరుచుకుంటే షట్చక్ర జాగరణ జరిగిపోతుంది. మనము ఏ పని చేస్తున్నా ఈ 6 చక్రాలు ఉపయోగించుకుంటాము .సహనము కనుక అలవరుచుకుంటే మూలాధారము యొక్క జాగరణ జరిగిపోతుంది.ఈ మూలాధారము యొక్క జాగరణ జరిగినప్పుడు నాడి మండలం లో వచ్చేటటువంటి శబ్దము లం అని వస్తుంది

1998 కుండలిని 1

శరీరమే ఒక ప్రయోగశాల. ఈ శరీరము నేను కాదు, ఈ బాధలన్నీ శరీరపరమైనవి తప్ప ఆత్మవి కాదు. ఏదైతే మనలో ద్రష్ట గా వుందో అది నేను. పునర్జన్మ ఏదైతే ఎత్తుతోందో ఆ నేను అనేటటువంటిది 7తలాలని దాటుతుంది ఆ తర్వాత అది పనిచేయటం మొదలుపెడుతుంది.

1998 కుండలిని 2

గాయత్రీ ని విశ్వమాత , వేదమాతా , దేవమాతా అనే మూడు రకాలైన శక్తులుగా కొలుస్తాము

1998 కుండలిని 3

గాయత్రిమంత్రానికి కధ ఏంటి అంటే యోగనిద్రలో వున్నటువంటి విష్ణువు యొక్క నాభి నుంచి బ్రహ్మ వస్తాడు. అప్పుడు విష్ణువు బ్రహ్మని సృష్టి చేయమని చెప్తాడు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మ గాయత్రిని జపిస్తాడు అప్పుడు గాయత్రి యొక్క శక్తి నుంచి సృష్టి ప్రారంభమవుతుంది. ఏకముఖి గాయత్రి,ఏకముఖి లో మనిషి యొక్క చేతనత్వము వికసిస్తుంది

1998 కుండలిని 4

ప్రపంచం మొత్తం సుఖంగా వుండాలి అని ప్రార్ధన చెస్తునాము అదే సహస్రార చక్ర జాగృతం అంటే . 7చక్రాలు వున్నాయి ప్రతి శరీరం లో అంటే 7 ఫోర్సు సెంటర్ వున్నాయి . ఒక్కొక ఫోర్సు సెంటర్ ఒక్కొక రకమైనటువంటి శారీరక గతివిధులని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సృష్టి మొత్తం కూడా మణిపూరక చక్రం నుంచి మొదలవుతుంది

1998 కుండలినిబ్రహ్మ గ్రంధి

ప్రతి వ్యక్తి ఎప్పుడైతే స్థూల శరీరము ధరిస్తాడో ఆ క్షణములో చుట్టురా ఉన్నటువంటి ౩ పరిస్థితులకు బధ్ధుడైవుంటాడు, వాటినే ౩ గ్రంధులు లేక ౩ బంధాలు అంటాము. కుండలిని ప్రక్రియలో కుటుంభ పరిస్థితులు విష్ణుగ్రంధి ,పెద్దవాడై సమాజంలోకి వచ్చినపుడు పరిస్థితులు రుద్రగ్రంధి, మనిషి మీద ప్రకృతి యొక్క ప్రభావము బ్రహ్మగ్రంధి.

1998 పంచకోశ జాగరణ

మనము ఏ విషయాన్నైనా ప్రకృతి నుంచే నేర్చుకుంటాము. కుండలిని జాగరణ లో స్తూల సుక్ష్మ కారణ శరీరాల జాగరణ మరియు పంచకోశ జాగరణ కూడా ఏక కాలంలో ఈ మూడు సాధనాల ద్వారా పొందొచ్చు, అవి మౌనము, ధ్యానము, జపము.

ప్రకృతి - ఋషి

ఋషి మహర్షి రాజర్షి దేవర్షి బ్రహ్మర్షి స్ధితుల వివరణ. ఋషిత్వము అనగా ఋజుత్వము.