జనవరి

060197 16దత్తావతారలు

గురుసాన్నిధ్యమును వదిలి ఉండలేని పరిస్థితి వచ్చేవరకూ సాధన చెయ్యాలి. సాధకుడుకి ఎంత ఆవేదన ఉంటుందో అంతకంటే ఎక్కువ ఆవేదన గురువుకి ఉంటుంది. సాధన చేసేటప్పుడు నాలోకి గురువు యొక్క సర్వజ్ఞత్వము ప్రవేశిస్తోంది అనే భావనతొ చెయ్యాలి.

060197 దత్త

మీ భాధ్యతలు మీరు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే మీరు మాయలొ పడరు. భాధ్యతలను విస్మరించి సాధనలొ మునిగారొ మాయలొ పడిపోతారు.

070197 దత్తావతార సాధన

మహానుభావుల దర్శనము మీ సాధనలకు ఎప్పుడూ ఉపయోగం ఉంటుంది. దత్త గురు పరంపర మూడూ భాగాలుగా విభజించబడి ఉంది. దత్తాత్రేయ శ్లోకాల వివరణ అద్భుతమైన రీతిలో ఇవ్వబడింది.

100197 ద్రాం మంత్ర సాధన - దత్త సాధన

వేద విజ్ఞానము తెలియనివారు అందరూ సోమకాసురులే. ఉ మ అనగా ప్రకృతి యొక్క సంపద. స, ఉ, మ కలిపితే సోమ అవుతుంది. స అనగా కలిపితే. ప్రకృతి సంపదే నాకు కావాలి మిగతాది ఏమీ నాకు వద్దు అనుకునేవాడూ సోమకాసురుడు. వేద విజ్ఞాన్ని నేర్చుకోవాలి.

170197 గురు అస్టకము శుర్య కిరణ సోషణ విద్య

1.ఈశాన్యము - ఓం బుధాయ నమ: గణాధిపతయే నమహ:,2. తూర్పు ఓం శుక్రయనమహ: -ఓం దేవధిపతయే నమహ:,3. ఆగ్నేయము - ఓం చంద్రాయ నమహ: - ఓం తేజోధిపతయే నమహ:, 4. దక్షిణము ఓం కుజాయ నమహ - ఓం ప్రేతాధిపతయే నమహ:, 5.నైఋతి - ఓం రాహవే నమహ: - ఓం రక్షోధిపతయే నమహ:, 6. పశ్చిమము - ఓం శన్సైశ్చరాయ నమహ: - ఓం జలాధిపతయే నమహ:, 7. వాయువ్యము - ఓం కేతవే నమహ: - ఓం ప్రాణాధిపతయే నమహ:, 8. ఉత్తరము ఓం గురవేనమహ ఓం ధనాధిపతయే నమహ, పృధ్వి - " పృధ్విత్వయా ధృతాలోకా....పవితం కురుచాశనమ". "

170197 గురు తత్వము

సర్వ వ్యాపి, సర్వ సమర్ధుడు, సర్వాంతర్యామి గురువుకు సమర్పణ చేసుకోవటం నేర్చుకునేవరకు మీరు మీ సాధనలో ఉన్నతిని సాధించలేరు.

ఫిబ్రవరి

180297 దత్త ప్రదక్షిణలు

మాయా యుక్తావధూత, మాయా ముక్తావధూత స్ధితులు కృష్ణిడి అనుగ్రహముతో, దత్తుడి అనుగ్రహముతో సాధించవచ్చు.

180297 సాధనా రహస్యాలు

వైరాగ్యము అనేది ఒక మానసిక స్ధితి. మన కొన్ని అలోచనలు ఉడికించాలి - పావక అగ్ని. కొన్ని ఆలోచనలు నాటుకోవాలి - పవమాన అనే సూర్యకిరణముద్వారా నాటుకోవటమునేర్చుకోవాలి.

మార్చి

070397 పిండాండ బ్రహ్మాండ సమన్వయము

"ములాధార చక్రము క్రింద భాగములొ - రాహువు
ములాధార చక్రము - శని
స్వాధిష్ఠాన చక్రము- చంద్రుడు
మణిపూరక చక్రము - బుధుడు
అనాహత చక్రము- సూర్యుడు
విశుధ్ధి చక్రము - శుక్ర గ్రహము
ఆజ్ఞా చక్రము - బృహస్పతి - గురు గ్రహము
సహస్రార చక్రము - కుజ
సహస్రార చక్రము పై భాగములొ - కేతువు"

060397 శివరాత్రి ప్రారంభ ప్రవచనము

జ్ఞానేంద్రియములు తీస్కునేవి, కర్మేంద్రియాలు ఇచ్చేవి . శివ రాత్రి రాత్రి చేసే సాధన, రాత్రి అంతా జాగృత స్ధితిలో ఉండి శ్వాసపై ధ్యాసతో ఆ గురువుకు సమర్పణ చేసుకోవాలి

060397 భగవంతుని అనుగ్రహము పొందటము ఎలా

ప్రహ్లాదుడు తల్లి గర్భములో ఉన్నప్పుడే నారాయణ అనే నామం ఇచ్చాడు, ఆ నారాయణ అనే పేరు పుట్టాక కూడా వదల్లేదు, ఆ సంకల్పము మీలో ఉండాలి, గురువు మిమ్మల్ని కొంతవరకే ముందుకు తీస్కెళ్ళగలడు, సాధన మీరు చెయ్యవలసిందే. దీపము వెలిగిస్తే చీకటిపోయినట్లే భగవంతుని నామముయొక్క జ్యోతి మీ హృదయములో వెలిగితే ఇంక కష్టాలు ఉండవు

అంతర్ముఖ యాత్ర

యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టశ్య కర్మసు, యుక్త స్వపనావబోధస్య యోగో భవతి దుఖ: - పూర్తి వివరణ

080397 సాయి తత్వం

గురువు చేసే పనులను ప్రశ్నించటము అనే దుర అలవాటు మానుకోవాలి. గురువులని ఏమి అడగాలి, ఏమి కోరుకోవాలి అనేది ప్రతి సాధకుడు తప్పనిసరిగా నేర్చుకొనవలెను

090397 సాయి తత్వం

పిల్లల్ని వాళ్ళు చదువుకోదలచిన చదువుల్ని చదవనివ్వాలి, పెద్దల కోరికలని తీర్చుకునేందుకు పిల్లల నెత్తిన మన అభిప్రాయాలని రుద్దకూడదు.

080397 సూర్య నమస్కారాలు

కాల సర్ప దోషాన్ని అధిగమించటము అనగా మనము చేసే ఏ పనిని వాయిదా వెయ్యకుండా తక్షణము చెయ్యటము. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కిరణములు వాటి పేర్లు, మన శరీరములోని చక్రములు మధ్య గల సంబంధము అధ్భుతంగా వివరించారు. Manipuraka chakra - 10 petals, 5 gyanendriyas, 5 karmendriyas- viswakarma rays.

070397 దత్త ప్రదక్షిణలు

గాయత్రీ మంత్రజపము వలన సత్యమును పొందవచ్చు. గాయత్రీ జపమువలన సర్వ సమర్ధత, సర్వ వ్యాపకత, సర్వాంతర్యామిత్వము లభిస్తుంది.

070397 పంచకోశ సాధన

అనాహత చక్రములొని గురువుని పట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. హృదయములోని ఆ స్పర్శని పట్టుకోవాలి.

మౌన సాధన

మౌన సాధన ద్వారా మనము సర్వ సమర్ధుడు, సర్వాంతర్యామి, సర్వ వ్యాపి గురువును పట్టుకోగలము, అద్భుతమైన శక్తిని పొందగలుగుతాము.

ఏప్రిల్

030497 ద్వాదశి యజ్ఞము (ద్వాదశ రాశులు)

12 ఇటుకలు ద్వారా షిరిడీ సాయి ఏమి సాధన చేసారో ఆ సాధనని ఈ ద్వాదశి యజ్ఞము ద్వారా సాధించవచ్చు. గురువుని భగవంతిడిని ఒక నౌకరులాగ చూడకండి.

మే

110597 సి.వి.వి.ప్రార్ధనా-ప్రాముఖ్యత (120597 సి. వి. వి ప్రార్ధనా వేదాలు)

సి.వి.వి. ధ్యాన వివరణ, మరియు దాని ప్రాముఖ్యత వివరించారు. దీని ద్వారా సకల రోగములు నివారింపబడతాయి. సూర్య కిరణములు 7 మహా వ్యాధులు నివారింపబడతానికి సూర్యకిరణ విజ్ఞానము ఉపయోగింంచుకోవాచ్చు.

120597 దత్త ప్రదక్షిణలు (గురు పాదుకాస్థవము)

నమస్తే యోగి రాజేంద్రా దత్తాత్రేయ దయానిధే స్మృతి దేహి మాం రక్షా భక్తితే దేహిమే ధృఢాం

110597 దత్త ప్రదక్షిణలు శంకర జయంతి

గురువుకి సంపూర్ణ సమర్పణ ఎలా చేసుకోవచ్చు? మనస్సు, వాక్కు, కర్మలు గురువుకి సమర్పించే విధానాన్ని వివరించారు. ఆది శంకరాచార్యులవారు వ్రాసిన గురు అష్ఠకమునకు వివరణ. యజ్ఞోపవీతములోని 5 పోగులు - బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర, యజ్ఞపురుషుడు మరియు సూర్యుడు.

120597 గురు పాదుకాస్థవము

గురుపాదుకాస్ఠవము యొక్క అధ్భుత వివరణ. మన శరీరంలోని రాశులకు, గ్రహాలకు, శ్లోకమునకు గల సంబంధమును విశదీకరించారు. భౌతిక అధ్యాత్మిక ఫలితాలను శంకర విరచిత శ్లోకాలవలన పొందవచ్చు అన్న ప్రతిపాదన చేసారు.

120597 సూర్య నమస్కారాలు

ఉదావశు, విశ్వవ్యచ, విశ్వకర్మ సూర్య కిరణాలు సూర్యనమస్కారములద్వారా ఒక్కొక్క చక్రములోనికి ప్రవేసిస్తున్నాయి. సుర్యనమస్కారములు చెయ్యదల్చుకున్న సాధకులు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రవచనాన్ని వినవలెను.

120597 వేదాలు

వేదాలు

120597 మౌన సాధన

భారతీయ సాంప్రదాయములో గురువు అంటే మృత్యువుని శాసించగలిగినవాడు అని, ఈ బీజాలు మీలో కూడా ఉన్నాయి, ఆ స్థాయికి మీరు ఎదగాలి. బ్రహ్మమురారీ స్త్రిపురాంతకారీ - సృష్ఠి, స్ధితి లయము చేసే శక్తి మనకి కూడా ఉంది.

130597 కాకివాయి ఉపాసన- సాధన- ఆరాధన

సాధకులు సాధనా సమయములో వచ్చిన అన్ని ఆకర్షణలను అధిగమించి లక్ష్యం మీదే దృష్ఠి పెట్టాలి.మన మనస్సులు, ఆచరణ, శ్రధ్ఢా నిర్మలంగా ఉంటే విష్ణు సహస్రనామముకానీ లలితా సహస్రనామ పారాయణ చేస్తే వాటి ఫలసృతిలో చెప్పబడిన ఫలితాలను చక్కగా పొందవచ్చు.

130597 సూర్య కిరణ శోచన

సూర్య నమస్కారములలోని ఒక్కొక్క నమస్కారము ఒక్కొక్క రాశికి సంబంధిచినది. ఈ నమస్కారములను సరిగ్గా ఉపయోగించుకొనగలిగితే అష్ఠసిధ్ధులు మీ సొంతము అవుతాయి.

140597 అఖండ గురుసత్తా కాన్సెప్ట్

గురుప్రణాళికలో అందరు గురువులూ కలిసి పని చేస్తున్నారు. కానీ వారి శిష్యుల అజ్ఞానం వలన ఆ గురుప్రణాళికకి ఎంత భగం కలుగుతోందో తెలుసుకుంటె మానవజతి ఎదుర్కోబోఏ కర్మకి గురువులు కూడా బాధ్యతవహింఛలేరు. దయచేసి అందరూ ఈ విషయాన్ని సంపూర్ణంగా అర్ధము చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని చెయ్యాలి.

140597 కార్యకర్తలకు స్పష్టమైన సూచనలు

నా జీవితానికి కొన్ని లక్ష్యాలు ఉన్నాయి, నేను వాటికోసము నా సమయాన్ని ఉపయోగించుకుంటాను. మీరు కూడా నా లాగా ఆ లక్ష్యాల కోసం అంకితమయ్యి జీవించగలిగితే నాతో కలిసి నడవండి. నేను ఏ ట్రస్ట్ లోనూ, ఏ ఆశ్రమములోనూ సభ్యుడిని కాను, మీ కార్యక్రమాలకి కావలసిన మార్గదర్శనము చెయ్యటానికి మాత్రమే ఉన్నాను, కానీ ఇవి ఏవీ న సొంతము కాదు, వీటిల్లో నా వేళ్ళు పెట్టను. అన్ని ఆశ్రమాల కార్యకర్తలకు, అన్ని మాగజైన్స్ కార్యకర్తలకు స్పష్టమైన సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి.

110597 గోవర్ధన ఉథ్థాన సాధనా శిబిరము - కాకివాయి

శిక్ష అనేది వేదాలకు ముక్కు వంటిది. మన ముక్కు మూలాధారమునకు సంబంధించినది. మూలాధార సాధన వేదాలాలో చెప్పిన 6 అంగాలలో శిక్ష అనేదానికి ఉపయోగపడుతుంది. వ్యాకరణము వేదాలకు ముఖము వంటిది. మనలో నాలిక ద్వారా ఉపయోగించే వాక్కు స్వాధిష్ఠాన చక్రముగా ఉపయోగించుకుంటాము. చందస్సు అనేది వేదాల యొక్క కాళ్ళు, మనము మన కాళ్ళతో లక్ష సాధనను సాధించటానికి గురువు కాళ్ళతో కలుపుతాము. గాయత్రీ చందస్సు మనకు అర్ధం అవుతే వశిష్ఠ విశ్వామిత్ర స్థాయికి చేరి వారి అడూగులలో అడూగులు కలిపి నడవవచ్చు. కాళ్ళకి సంబంధించిన చక్రము - మణిపూరకము, తేజస్సు, అగ్ని, అగ్ని జ్ఞానేంద్రియము కళ్ళు. నిరుక్తము - వేదపురుషుని చెవి. మన శరీరములో విశుధ్ధి చక్రము. జ్యోతిష్యము - వేదపురుషుని కన్ను - మణిపూరక చక్రము. కల్ప - వేదపురుషుని చెయ్యి, ఇది వాయు తత్వము మనలొ అనాహత చక్రము. దీనిని మేల్కొల్పటానికి గురువు యొక్క చెయ్యి మన తలపై పెట్టుకుంటాము.

110597 గోవర్ధన ఉథ్థాన సాధనా శిబిరము - కాకివాయి - మాస్టర్ సివివి

మాస్టర్ సి వి వి నమస్కారం అని మౌనంగా కూర్చుంటే చెయ్యవలసినది ఆ గురువే చేస్తాడు. ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి ఈ ధ్యానాన్ని చేసుకోవాలి.

130597 సూర్యకిరణ సోషణ సాధన - క్షమా ప్రార్ధనా విధానము

హ్రాం మిత్రాయ నమ: అను మంత్రాన్ని 3 సార్లు ఉచ్చరించి మనము మనకు కావలసిన వ్యక్తులతో క్షమా ప్రార్ధన చేయవచ్చు, దీనివలన మన ఆధ్యాత్మిక పరిణామక్రమానికి కొత్త తలుపులు తెరుచుకుంతాయి, కర్మలను ఒక్కొక్కటి నివృత్తి చేసుకుంటూ సాధకుడు ముందుకు వెళ్ళాలి.

150597 ప్రకృతి ఎల్లప్పుడూ కరెక్టే

ప్రకృతి ఎల్లప్పుడూ కరెక్టే - ఎక్కడ ఏ మాహత్ముడుని గురుంచి విన్నా వాళ్ళని దగ్గరకి వెళ్ళి తప్పక దర్శించండి, అధ్యాత్మిక జ్ఞానము ఒక్క గురువు దగ్గర మాత్రమే దొరకదు, మన నిజ గురువు మనల్ని రకరకాల గురువుల దగ్గరకి రకరకాల విద్యలను నేర్చుకునేందుకు ప్రేరణనిచ్చి పంపుతాడు, అది అర్ధం చేసుకోండి, అది సకల సమర్ధ సద్గురువాణి.

జులై

040797 ద్వాదశ రాశి నవగ్రహ అష్టోత్తర శత నామ యజ్ఞము

ద్వాదశ రాశి నవగ్రహ అష్టోత్తర శత నామ యజ్ఞము యొక్క వైజ్ఞానిక అధ్యాత్మిక రహస్యములను పూర్తిగా వివరించారు. ఒక అధ్భుతమైన సంఘటనకు ఈ యజ్ఞములో పాల్గొన్న పరిజనులు ప్రత్యక్ష సాక్షులు.

ఆగస్ట్

090897 దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రము సామూహిక పారయణ.

070897 శ్రీ విద్య

త్రిపురాంతకములో జరిగిన సాధనా శిబిరములో శ్రీవిద్య మీద ప్రవచనము. శ్రీవిద్య బీజాక్షర మంత్రదీక్ష.

070897 సూర్య చంద్ర అగ్ని విద్య

షోడశి కళలు చంద్రుడికి మాత్రమే ఉన్నాయి. లలితా సహస్రనామములోని మొదటి 16 శ్లోకములు చంద్రుడియొక్క 16 కళలకు సంబంధించినవి.

070897 త్రిపురాంతకము సాధనా శిబిరము - కార్యకరతలకు ఆచరణీయములు

త్రిపురాంతకములో నిర్వహించిన ఈ సాధనా శిబిరములో ఆ అమ్మవారు శ్రీ లలితా సహస్రనమములోని మొదటి 16 శ్లొఖమౌలతో విరాజిల్లుతున్న అమ్మవారనీ మౌనముగా ఈ స్థానములో సాధన చేయుటద్వారా అత్యంత ఉన్నతమైన శ్రీ విద్యను పొందవచ్చని తెలియచెప్పారు.

070897 త్రిపురాంతకము సాధనా శిబిరము - శ్రీ విద్య ఇంట్రడక్షన్

శ్రీ విద్యను నేర్చుకునేందుకు 3 సంవత్సరాల పాటూ గురువు పాదాల్ని వదలకుండా గట్టిగా పట్టుకుని ఏడిస్తే తప్ప ఆ విద్యని శిష్యునికి ప్రసాదించలేదు. అటువంటి విద్యను మనము ఈ త్రిపురాంతకములో తూర్పు ద్వారమైన కేంద్రములో అభ్యసించబోతున్నాము. శ్రీ శైలములో స్వయముగా అగస్త్యులవారు ప్రతిష్ఠచేసిన శ్రీ యంత్రము ఉన్నది. దానిని ఈ శీబిరము తరువాత తప్పక దర్శించే ప్రయత్నము చెయ్యండి.

080897 త్రిపురాంతకం శ్రీచక్ర సాధన

అన్ని శస్త్రాలకు, వేదాలకు, భౌతిక జగత్తుకు, అన్ని మొత్తం సృష్ఠి అంతటికీ కారణము గాయత్రీ మంత్రము. గాయ త్రీ మంత్రాన్ని జపించటమేకాదు ఉపయోగించుకోవటము కూడా రావాలి. గాయత్రీ మంత్రముతో శ్రీ విద్యను కలుపుకుంటే జడజగత్తుని అధిగమించవచ్చు.

090897 త్రిపురాంతకం

షోడశీ మంత్ర వివరణ . బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఆవిష్కరించింది సిధ్ధాశ్రమానికి చెందిన అన్నిబిసెంట్, గురుదేవులకు దీక్ష ఇచిన మదనమోహన మాలవ్యాగారికి సిధ్ధాశ్రమంతో సంబంధము కలవారు, ఈ విద్యాలయము ప్రపంచంఉలోని అతి విశాల విద్యాలయాల్లో మూడో స్థానంలో ఉంది. మరి ఈ నాటి విద్యాలయాలు దేవాలయాలు ఎంతగా దిగజారిపోయాయి? ఇందులో మన బాధ్యత ఏమిటి?

150897 కృష్ణాష్ఠమి మన లక్షము

ఏ సాధనలు చేసిన మన లక్షము ఏమిటి అని గుర్తు ఉంచుకోవాలి, ప్రేమ తత్వము పెంచుకోవటము ప్రతి సాధకుడికి తప్పనిసరి.

సెప్టెంబర్

190997 థియోసఫి

బహూనిమే వ్యతీతాని జన్మాని తవచార్జునhttp://www.awgpsouth.org/audio_tభగవద్గీతలోని ఈ శ్లోకమునకు సంపూర్ణ వివరణను ఇచ్చారు. ఎప్పుడెప్పుడు శిష్యుడు జన్మనెత్తితే అప్పుడు గురువుకూడా జన్మను తీసుకుంటాడు. సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ యొక్క గొప్పతనాన్ని, ప్రాముఖ్యతని తెలియచెప్పారు

190997 థియోసఫి

మూడు లోకాలలో మీరు వెతికితే విష్ణువు కనిపించడు, మరి అలాంటప్పుడు బ్రహ్మ, మహేశ్వరులను ఎలా పట్టుకోగలరు? మూడు లోకాలను దాటిన మానసిక స్ధితికి వెళ్ళటేకాని సర్వవ్యాపు భగవంతుడ్ని పట్టుకోగలరు.

190997 థియోసఫి

సూర్య కిరణములు- గ్రహముల వివరణ: ఉదావసు- బృహస్పతి, విశ్వవ్యచ - శుక్రుడు, సన్నధ్ధ - సూర్యుడు, విశ్వకర్మ- బుధుడు, సుషుమ్న, సురాదన- చంద్రుడు, విశ్వవ్యచ- శని

190997 థియోసఫి

సూర్య కిరణాల నుంది వచ్చే హరీకేశ కిరణములద్వారా నక్షత్రములు ఏర్పడతాయి.అప్పక జాగ్రత్తగా విని అర్ధము చేసుకొనవలసిన " పాస్ నాట్" ను అత్యద్భుతముగా వివరించారు.

210997 థియోసాఫికల్ సొసైటీ - సీక్రేట్ డాక్త్రీన్ 1

పంచకోశముల వివరణ, ఆత్మ బుధ్ధి మనస్సుల వివరణ . సీక్రేట్ డాక్త్రీన్ కానీ ఆత్మవిద్య కానీ మనము సూర్యుడునుంచి ప్రపంచము ఎలా ఉద్భవించింది అనేది అత్యంత వివరంగా తెలుపుతుంది .

210997 థియోసాఫికల్ సొసైటీ - సీక్రేట్ డాక్త్రీన్ 2

రాత్రి పడుకునే ముందు పొద్దున లేచినప్పటినుండి, పడుకునేవరకు ఏమి చేసాము అనేది వెనక్కి వెళ్ళి రోజూ అలోచించి పడుకుంటే కొంతకాలానికి మనకి మన పూర్వజన్మలు అన్నీ గుర్తుకువస్తాయి.

అక్టోబర్

191097 చిలకలూరి పేట గాయత్రి యజ్ఞము

ద్వాదశ రాశి నవగ్రహ అష్టోత్తర శత నక్షత్ర పాద గాయత్రీ మహా యజ్ఞము - వివరణ సహితముగా.

121097 కాకివాయి ఆశ్రమము

కాకివాయిలోని స్మర్తుగామీ సిధ్ధ క్షేత్ర ప్రాశస్థ్యమును వివరించారు. మీ సమస్యలను వ్రాసి అక్కడ ఉన్న ధునిలో వేస్తే తప్పక తీరుతాయి.

191097 ద్వాదశ రాశి నవగ్రహ అష్టోత్తర శత నక్షత్ర పాద యజ్ఞము

***ద్వాదశ రాశి నవగ్రహ అష్టోత్తర శత నక్షత్ర పాద గాయత్రీ మహా యజ్ఞము - వివరణ సహితముగా.

061097 మహాష్టమి దీక్ష

కాకివాయిలో జరిగిన సాధనా శిబిరములో దీక్షను ఇచ్చారు. - Audio quality not good, but content is imp.

171097 దుర్గాష్ఠమి - అమరత్వ సిధ్ధి కీలకము

దుర్గా సప్తశతీ శ్లోకములతో మనము చేసిన హవనము వలన ఆ వాతావరణములో దుర్గా సప్తశతి యొక్క విద్యుత్ తరంగములు, అనుగ్రహ తరంగములు వ్యాపిస్తాయి. దధామి, ప్రతిఘృహ్ణామి అని అమ్మకి అన్నీ ఇచ్చి మరల స్వీకరిస్తున్నాము. మనము పెట్తిన అన్నము అమ్మకు పెట్టాక ప్రసాదముగా ఎలా మారుతుందో అలా మనల్ని మనము ఆ మహా శూన్యముకు మనల్ని మనము అర్పించుకోవాలి.

191097 యుగ సైనికులు

సూర్య విజ్ఞానము, చంద్ర విజ్ఞానము & అగ్ని విజ్ఞానముపై సాధకులు పూర్తి పట్టు సాధించాలి. మనము ఆదర్శవంతముగా జీవించాలి.

నవంబర్

051197 దత్త ప్రదక్షిణలు

నమస్తే యోగి రాజేంద్రా దత్తాత్రేయ దయానిధే స్మృతి దేహి మాం రక్షా భక్తితే దేహిమే ధృఢాం. స్మృతి దేహి అనగా ఆత్మ స్మృతిని కల్గించమని ఆ దత్తుడిని వేడుకుంటున్నాము. దానితోపాటు మార్గవిచలితులు కాకుండా రక్షించమని ప్రార్ధిస్తున్నాము. ఆర్తితో కోరిన ఏ కోరిక ఐన తప్పక నెరవేరుతుంది.

051197 దత్త ప్రదక్షిణలు 1

గురువుల్ని ఏమి కోరుకోవాలో తెలుసుకోండి. దత్త ప్రదక్షిణలు జన్మ జన్మలుగా చేసిన పాపాలను కడుగుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. సూర్యనమస్కారములు, దత్త ప్రదక్షిణలకు గల అధ్యాత్మిక వైజ్ఞానికతను వివరించారు.

051197 ద్వాదశ రాశులు

మీరు అధ్యాత్మికలో ఒక విశేష స్థాయికి చేరాలి అంటే అ-ఉ-మ అనే అక్షరాలకు వెనకాల ఉన్న జ్ఞానాన్ని పట్టుకోగలగాలి. ద్వాదశరాసి నవగ్రహ అష్టోత్తర శత నక్షత్ర పాద మహా యజ్ఞములో పెట్టే 12 ఇటుకల రహస్యలను తెలియచేసారు.

051197 షటక్ర సాధన - కుండలినీ జాగరణ

షటక్ర సాధనలో మీరు మూలాధార చక్రము నుండి ఆజ్ఞ వరకు మళ్ళీ ఆజ్ఞ నుండి మూలాధారము వరకు అల మీకు ఎన్ని సార్లు కావలంటే అన్ని సార్లు మనస్సుని కిందనుండి పైకి, పై నుండి కిందకి తిప్పుకోవతము ముఖ్యము. ఇది సహజముగా వాయువుతో జరుగుతుంది, కానీ మీరు మనస్సుతో చేసుకోవాలి. లోల లక్షీధర శాస్త్రిగారి నామముతో, అనుగ్రహ మాలా మంత్రముతో, సూర్య కిరణాల పేర్లను వాడీ ఒక్కో చక్రములో ఒక్కో కిరణాన్ని, వాటితో పాటూ రరకాల భావనలను ఈ చక్రాలలో ఆపాదించుకునే సాధనని అందించారు. భోజనము అయ్యాక కణీసము 2,3 గంటల తరువాత ఈ సాధన చెయ్యాలి, లేదు కాళీ కడుపున ఎప్పుడైన చేసుకోవచ్చు. అనుగ్రహ మాలా మంత్ర దీక్ష, గాయత్రీ మంత్ర దీక్ష, లోళ్ళ లస్ఖీధర దేశీకాచార్య మంత్ర దీక్షలను అందించారు.

091197 మహాకాల యజ్ణము-12 రాశుల, 7 గ్రహాల ప్రభావము

గాయత్రీ అష్టోత్తర శత నక్షత్ర పాద మహాకాల యజ్ణము. 12 రాశుల ప్రభావము మానవులందరిపై ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఒక టి వి లో బొమ్మలు అందంగా రావటానికి కారణము దానిలోని క్వాలిటి ఎలానో అలానే మన శరీరములో కూడా ఈ రాశూల ప్రభావము మనలోని క్వాలిటీని బట్టి ఉంటుంది. రాశీ చక్ర ప్రభావము అందరిపైన ఒకే విధముగా ఉంటూంది, కానీ దాని ప్రభావము మన శరీరము అనే ఆపరేట్స్ మీద ఆధారపడీ ఉంటుంది. మహా కాల యజ్ఞములొ గ్రహములను మన శరీరములోకి న్యాసము చేసే సరికొత్త విధనాన్ని ఈ యజ్ఞములో అందించారు. గురుపాదుకా స్తోత్రము, ఆహుతులు ఇచ్చే పధ్దతిని వివరించారు.

డిశంబర్

12051997 దత్తాత్రేయ వజ్ర కవచము

దత్తాత్రేయ వజ్ర కవచము మరియు వివరణ

141297గురుసత్తా అనుగ్రహం 1

కుండలినీ జాగరణ అనేది మన శరీరంలో ఉన్న గుప్తశక్తులను వెలికితీయటం.క్రియాశీలత,కుండలిని ద్వారా మన మనస్సు మన ఆధీనంలోకి వస్తుంది. 

141297గురుసత్తా అనుగ్రహం 2

అంగన్యాస కరన్యాసాలు మనల్ని గురువుతో సంబంధం ఏర్పడేలా చేస్తాయి.

131297 కుండలినీ విద్య

ఋషులు దర్శించిన అద్భుతమైన శక్తి వేదాలు. వేదాలులో శక్తిని దాచారు. ఏ మహనీయుడు అయినా సూర్యశక్తిని, చంద్రశక్తిని, అగ్నిశక్తిని ఉపయోగించుకోవాలి. ప్రేమ అంటే అవతలి వారికి కావల్సింది ఇవ్వటం.

141297 కుండలినీ విద్య

సూర్య,చంద్ర,అగ్నివిద్య సమ్మిళిత స్వరూపం శ్రీచక్రం. ప్రకృతిలో సూర్యవిద్య రామాయణం ద్వారా అందివ్వబడుతుంది. చంద్ర విజ్ఞానం తెలియాలంటే మహాభారతం చదవాలి. అగ్నివిద్య అంటే ధుని.గురువుల చరిత్రలలొనే అన్ని సాధనలు మనకి కనిపిస్తాయి. సావిత్రి,కుండలిని సాధనలు కలిపి చెస్తే విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి.

121297 మామిళ్ళ పల్లి సాధనా శిబిరము

మనము మన కుటుంబాలలో ప్రతి వ్యక్తికి భాద్యతలు నిర్వర్తించిన తరువాత మాత్రమే మనం మన సాధనలు చేసుకోవాలి. 

101297 మాండ్యూకోపనిషత్

మనం ఇపుడు యుగసంధి కాలంలో ఉన్నాము. శరీరానికి అమరత్వము ఉండదు. శాంత స్థితిలో ఉన్నటువంటి చేతనత్వము అద్వైత స్థితి.మన శరీరంలో సప్తాంగాలు ఉంటాయి. మనకు 5 పంచేద్రియాలు,5 కర్మేంద్రియాలు,5 పంచ ప్రాణాలు వీటితో పాటు మనస్సు, బుద్ది, అహంకారం, చిత్తము ఉంటాయి. ఇవి మొత్తము 19 ముఖాలుగా చెప్పబడుతాయి. మనకిలానే  స్థూల జగత్తులో ఉన్న ప్రతి చిన్న కణముకి ఈ 19 ముఖాలు ఉన్నాయి. 

221297 షట్చక్ర జాగరణ

మన చక్రాలలో ఉన్న బీజాక్షరాలు, దళాలపై ఉన్న అక్షరాలు మనము నేర్చుకోవాలి, ఋషులు మన శరీర విజ్ఞాముపై రిసెర్చ్ చేసి అందించిన విద్య ఇది.

261297 కుండలినీ జాగరణ

మన చక్రాలలో ఉన్న బీజాక్షరాలు, దళాలపై ఉన్న అక్షరాలు మనము నేర్చుకోవాలి, ఋషులు మన శరీర విజ్ఞాముపై రిసెర్చ్ చేసి అందించిన విద్య ఇది. మన వేదాలు శబ్ధ శక్తిద్వారా పనిచేస్తాయి అనే రహస్యాన్ని మీరు అర్ధం చేసుకొనగలిగితే ఆ శబ్ధ బ్రహ్మ మీకు అన్నీ నేర్పుతుంది.

271297 కుండలినీ సావిత్రీ సాధన

మీరు సాధన చేస్తున్నప్పుడూ చక్రములపై ధ్యానము చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే ఆలోచనలను మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి, మీ మనస్సుని ఒక్కో చక్రముపైన దళములపై ఉంచాలి. ఒక దళము తరువాత ఒక దళముపై ధ్యాసను పెట్టాలి.

311297 మన లక్ష్యము

వెంకయ్య స్వామి, సొరకాయ స్వామి, షిర్డి సాయిబాబా వేరే లోకాల నుండి భూలోకానికి వచ్చినవారు.

031297మన లక్ష్యము 1

స్మర్తు గామి సిద్ధ క్షేత్రం సమస్యలను నివారిస్తుంది.ఇక్కడ సమస్యలను నివారించుకోలేకపోతే ఎక్కడా ఆ సమస్యలను నివారించుకోలేము.