జులై

240791 గురుపౌర్ణమి

ఇప్పుడున్న ఆధ్యాత్మికత అధ్యాత్మికత కాదు. ఏ ధర్మము కూడ మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మికత వైపు తీసుకు వెళ్ళటం లేదు. చనిపోయిన వాళ్ళను బతికించటం ఆధ్యాత్మికత కాదు. నీకు చావు లేదు అని చెప్పగలగటం ఆధ్యాత్మికత. శారీరకమయినటువంటి ఆసనాల ద్వార మీరు అధ్యాత్మికతను పొందలేరు.

250791 గురుపౌర్ణమి

గురువు ఎప్పుడు అర్ధం కాడు శిష్యుడుకి. గురువు యొక్క గొప్పతనం ఏ శిష్యుడు ఎప్పుడు అర్ధం చేసుకోలెడు. గురువే స్వయంగ శిష్యుడుని వెతుక్కుంటాడు తప్ప శిష్యుడు గురువును వెతుక్కునే ప్రక్రియ అసలు లేనె లేదు

260791 గురుపౌర్ణమి

గురువు శిష్యుడు ఏమి ఇచ్చాడు అని చూడడు ఏ భావంతొ ఇచ్చాడు అని చూస్తాడు. శిష్యుడు తన సర్వస్వం ఇచ్చేస్తే గురువు తన సర్వస్వం ఇచ్చేస్తాడు. శిష్యుడు ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తె గురువు 100 అదుగులు ముందుకు వేస్తాడు. గురువు కి ఇచ్చే దక్షిణ చాలా ముఖ్యమైనది. శిష్యుడు ఇచ్చిన దక్షిణకు ప్రతిఫలంగా గురువు శిష్యుడుకు 100 రెట్లు ఇస్తాడు

230791 పంచాగ్నివిద్య 1

హిమాలయాలలొ ఉన్న ఋషులకు అనంతమయిన శక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడ వాళ్ళ కార్యక్రమాలకు ఆచరణ యోగ్యమయిన రూపు ఇవ్వలేక పోతున్నారు అంటే వాళ్ళకు స్థూల శరీరం లేదు కనుక. అందుకని వాళ్ళు స్థూల శరీర దారులతొ సంబంధం పెట్టుకుంటారు.వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలు మార్చకుండ ఆ దేశకాల పరిస్థితులకు అనుగుణంగ మనుషులకు అవగాహన అయ్యే విధంగ చెప్పగలిగే వ్యక్తులను ఎన్నుకుంటారు. అలాంటి వారు వాళ్ళ ఇద్దరికి మధ్య వారధిగ పని చేస్తు గురువులాగ రూపొందుతూ ఉంటారు.

240791 పంచాగ్నివిద్య 2

గురువుకి పూర్తిగ అత్మ సమర్పణ చేసేసుకోవాలి. గురువుకి అత్మ సమర్పణ చేసుకున్నాక మన ఇంటికి మిగత ప్రపంచానికీ కావాల్సిన వనరులు సమకూర్చే బాధ్యత ఆయనదే. గురువు భౌతికంగ శిష్యులు దగ్గర ఉండడు. గురువు ఎప్పుడు సూక్ష్మ జగత్తులొ మార్గదర్శనం చెయ్యగలడు తప్ప స్థూల జగత్తులొ మర్గదర్శనం చెయ్యడు.

240791 పంచాగ్నివిద్య 3

" ప్రపంచంలో అపవిత్రం కాని వస్తువు అగ్ని. ఆ పవిత్రత అనే లక్షణాన్ని శుచి అనే లక్షణంతొ కూడ చెపుతాము. శుచి యొక్క పవిత్రత మీకు రావలంటే పసుపు రంగును ఎక్కువుగా ఉపయోగించుకోవాలి. పసుపు రంగు కల ఆలోచనలు మీకు రావాలి. పసుపు రంగు కల గుణాలు ఎక్కువ అయ్యాయొ లేదొ తెలియాలంటె మనలొ సూక్ష్మ దృష్టి ఎక్కువ అవ్వాలి. "

250791 పంచాగ్నివిద్య 4

"అగ్నిలో 3 రకాలు పావక, పవమాన, శుచి. పావక అగ్ని స్థూల జగత్తుకి సంబందించింది. పవమాన సూక్ష్మ జగత్తుకి సంబంధించినది, లేనిది మనం పొందటం పవమాన అగ్ని. శుచి లొ శిష్యుడు ప్రకృతి యొక్క నియమాలను ఉల్లఘించి గురువు యొక్క నియమాలలోకి వెళ్ళిపోతాడు."

270791 గురుస్పర్శ

"బాహ్య పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా మీలొ ఉన్నా శాంతి చెదరకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి. 3 సార్లు శాంతి మంత్రం చేస్తున్నపుడు భావ పూర్వకంగ చెయ్యండి. ఒకటి స్థూల జగత్తులో శాంతి. రెండు సూక్ష్మ జగత్తులో శాంతి. మూడు కారణ జగత్తులో శాంతి "

అక్టోబర్

151091 యోగసాధన

జగత్తును అంతా నడిపించే శక్తి ఒక్కటే ఉంది. ఆ శక్తి మీకు బాధ్యతలను ఇచ్చింది. ఆ బాధ్యతలను చాల ఆనందంగా స్వీకరించండి. శరీరానికి లొంగి పోకండి. కోరికలకు లొంగి పోకండి. భాధ్యతలకు పూర్తిగ లొంగిపోండి. మౌనం గ ఉండండి.

141091 సూర్య కిరణ విజ్ఞానము

యోగి కులములో పుట్టడం చాలా దుర్లభము. లక్ష్యము వైపికి ఏకాగ్రతతో పని చెయ్యగలిగటము అనగా రుచి, నీతి కల్గి ఉండటము. ఉత్తాన పాదుడు నుండీ ధృవ నక్షత్రానికి వెళ్ళటానికి అంటే బుధ్ది మీద ఉన్న ధృవ సూర్య నక్షత్రాలను ఉపయోగించుకుని, ద్వాదశ రాశి చక్రాన్ని తనలో తాను చూసుకుని బయట ఉన్నదంతా తనలోనే ఉన్నది అని వాసుదేవ సర్వమితి అనే సాధనా స్ధితికి చేరుకోవాలంటె ధృవుని కధ అర్ధము చేసుకోవాలి, అందులోనే సూర్యుడి కధ కూడా ఉన్నది. సోమ రసాన్ని విశ్వకర్మ అని కూడా అనవచ్చు. సూర్యుడి యొక్క అనంత శక్తి ధారలను సూర్యగ్రహముగా మారినప్పుడు 7 శక్తి ధారలుగా మాత్రమే ఉపయోగించుకోవచ్చు. సుషుమ్న, హరికేశ, విశ్వకర్మ, విశ్వత్రయాచస్, సన్నద్ధ, సర్వావసు, స్వరాత్ అను 7 సూర్యుని యొక్క కిరణాలు. సూక్ష్మ జగత్తులో నాలుగు దిశలు, స్థూల జగత్తులో నాలుగు దిశలు 8 కలిపి అష్తాక్షరీ మంత్రము సూర్యుడిది, అది ఘృణి సూర్య ఆదిత్య ఓం

141091 ఆధ్యాత్మ జ్యోతిష్య శాస్త్రము

చంద్రుడి మన సౌరకుటంబములోనివాడు కాదు, చంద్రుని కిరణాలు సూర్యకిరణాల రిఫ్లెక్షన్ కాదు, కాస్మిక్ కాన్సియస్నెస్ లో ఏ యజ్ఞ విధానముద్వారా ఋషులు సోమరసాన్ని ప్రసరింపచెయ్యగలిగరో అది పృధ్విపైకి నెప్టూన్ ద్వారా, చంద్రుడి ద్వారా వస్తాయి. చంద్రుడీ నుంచి వచ్చే కిరణాలు భౌతిక జీవితములోని సృష్టి కార్యక్రమాలకి ఉపయోగపడతాయి, ఆధ్యాత్మిక ద్విజత్వము నెప్టూన్ ఇంద్రగ్రహము ద్వారా కల్గుతుంది. లలితా అమ్మవారి తలపై ఉండే చంద్రుడు ఆధ్యాత్మిక చంద్రుడు. మంగళవారమునాడు సూర్యోదయ కాలములో విశిష్టమైన కిరణాలు భూమి మీదకి ప్రసరింపబడతాయి, (సూర్యొదయానికి 10 నిమిషాలు ముందు తరువాత) ఆ సమయములో కుజగ్రహ దోషనివారణకు కాషాయరంగు వర్ణాన్ని ఊహించుకోగలిగితే 7 రోజులలో ఆ దోషము పోతుంది. కుజుడు శక్తిధారలు (యురేనస్) వరుణుడి శక్తిధారల్తో కలిసినప్పుడూ శంబళ ఏర్పడుతుంది. శ ర వ ణ భ వ అను అక్షరాలను జపించటమువలన ధైర్య సాహసములు మనలో అభివృధ్ధి చెందుతాయి. మాట్లాడలేనివారికి బుధవారమునాడు మన ఆజ్ఞా చక్రమునుండి రోగి స్వరపేటికపైకి కాపర్ సల్ఫేట్ కలర్ ను ప్రసరింపచేస్తే వారికి చక్కటి వాక్కు వస్తుంది. కుజ గ్రహము ఋషి పేరు అగస్త్యుడు, బుధ గ్రహము ఋషి నారదుడు.